Telemis voltooit PACS-migratie op 10 Italiaanse sites.

Nieuw systeem voor het archiveren en communiceren van afbeeldingen verbetert de samenwerking en interactie tussen specialisten Telemis, het bedrijf dat gespecialiseerd is in medische beeldvorming, en PACS (Picture Archiving and Communication System)-oplossingen heeft met succes 10 Italiaanse ziekenhuizen gemigreerd naar de recentste versie van zijn Telemis-Medical PACS-technologie. Specialisten op deze locaties - waaronder enkele van de grootste openbare ziekenhuizen van Noord-Italië - kunnen nu ten volle voordeel halen uit de jongste generatie van de Telemis-Medical-software, met ingebouwde instrumenten die de samenwerking en communicatie verbeteren. De 10 locaties, verspreid over de streken van Piedmont, Lombardije en Lazio, werden met succes gemigreerd, zonder enige onderbreking van de dienstverlening. De sites werkten voorheen met het PACS systeem van de fabricant Micromedica, welke in 2011 door Telemis werd overgenomen. De migratie op een van de sites bleek een bijzondere uitdaging te zijn, omdat het Molinette-ziekenhuis in Turijn over gearchiveerde gegevens van meer dan 10 jaar beschikte. Om de gegevens te migreren naar de Telemis-Medical Versie 4.4 PACS moest een nieuw software-instrument, de TM-Link PACS Migration, specifiek ontwikkeld worden. De omschakeling naar de nieuwe PACS met het instrument zorgt ervoor dat de recentste technologische verbeteringen snel en veilig beschikbaar werden, zonder een volledig herstel van de geschiedenis in het gedrang te brengen. Het migratie-instrument voerde in de eerste plaats een volledige analyse uit van de gegevens in het oude systeem, alvorens over te gaan op het automatisch ophalen van de gegevens. Dit gebeurde op vooraf bepaalde tijdstippen, zodat de dienstverlening aan patiënten niet werd verstoord. Elk deel van de gegevens dat niet opgehaald kon worden, werd vervolgens duidelijk aangeduid, zodat medische specialisten onderscheid konden maken tussen de originele en de opgeslagen gegevens en zo de originele gegevens konden downloaden in het nieuwe systeem. Nadat de procedure was afgerond, werd er een volledige, geautomatiseerde audit uitgevoerd, om zeker te zijn dat alle testen met succes naar de nieuwe PACS gemigreerd waren. In elk ziekenhuis zullen de twee PACS gedurende enkele weken parallel blijven lopen, zodat de gebruikers vertrouwd kunnen raken met de nieuwe instrumenten, eigenschappen en processen. In die periode zal Telemis de gebruikers opleiden zodat ze het PACS-instrument ten volle kunnen gebruiken. Dit omvat onder andere samenwerkingsfuncties - zoals gedeelde cursors, notities en "chat" op het beeld - die de interactie tussen specialisten vergemakkelijken. Het bedrijf leidt ook clinici op, om niet-DICOM-afbeeldingen, gemaakt met digitale camera's, te uploaden binnen het patiëntendossier. 28/06/2013

Teleradiologie en zorgpermanentie: Deauville en Lisieux hebben hun krachten gebundeld.

Om 24 uur op 24 zorg te kunnen verlenen in het Pays d'Auge, hebben het Côte Fleurieziekenhuis in Deauville en het ziekenhuis van Lisieux een teleradiologievoorziening opgezet, waarbij elke locatie over een eigen administratief systeem en een eigen RIS beschikt. Wat betekent dit concreet? Deauville en Lisieux dragen samen zorg voor de radiologie voor spoedgevallen en, sinds enkele maanden, ook voor het draaien van bepaalde vaste diensten op afstand. Het scanonderzoek wordt uitgevoerd in het ziekenhuis van Deauville, overeenkomstig de instructies van de teleradioloog en onder toezicht van een anesthesist. De beelden kunnen vervolgens worden opgehaald door het ziekenhuis van Lisieux om ze te beoordelen. Binnen enkele seconden is het beeldvormingsonderzoek beschikbaar voor de radioloog van dienst in Lisieux. De teleradioloog voert de beeldvormingsaanvraag en de patiëntgegevens in zijn RIS in en kan dan gebruik maken van de gebruikelijke tools, zoals spraakherkenning, de PACS-console enzovoort. Aangezien dit noodzakelijk is voor de beoordeling , is ook de onderzoeksaanvraag beschikbaar en wordt deze gearchiveerd. Als het verslag eenmaal afgewerkt is in het RIS van het ziekenhuis van Lisieux, wordt het teruggestuurd via een beveiligde berichtendienst naar de locatie van de aanvrager. En de conclusie? Dr . J. Albisetti bevestigt : "De totstandbrenging was en is nog steeds op de eerste plaats een medisch project. Het toepassen van de Telemis-technologie heeft echter ook bijgedragen aan de concrete behoefte van beide ziekenhuizen om de kosten terug te brengen, terwijl men verzekerd bleef van een vlotte toegang tot de beelden via onze gebruikelijke interface: ons hele medische team heeft volmondig ja gezegd tegen het systeem." 30/05/2013

Een regionaal archief... of liever gezegd kantonaal!

Het kanton van Neuchâtel en zijn extern archief De ziekenhuizen van het kanton Neuchâtel in Zwitserland hebben in 2011 beslist om een Telemis PACS te installeren en de 7 vestigingen binnen eenzelfde beeldnetwerk met elkaar te verbinden. Het project bestond uit het recupereren van het bestaande PACS-archief en het implementeren van een kantonaal archief, om alle medische beelden die sinds 2004 waren gemaakt op één enkele, beveiligde en gedecentraliseerde plaats op te slaan. Vandaag wordt meer dan 9 jaar onderzoeken van radiologie, nucleaire geneeskunde en radiotherapie (DICOM-RT) extern ondergebracht buiten de ziekenhuisstructuur in het 'Centre Electronique de Gestion' van Neuchâtel, waartoe alle openbare ziekenhuizen van het kanton directe toegang hebben. Het 'Centre Electronique de Gestion' van Neuchâtel (CEG) "Het Centre Electronique de Gestion (CEG) is de informatica hoofdkwartier van de stad Neuchâtel", legt de heer Daniel Crevoisier, hoofd van het CEG, uit. "Hun werkzaamheden reiken van het beheer van technische systeemontwerpen tot het onderhoud van de geïmplementeerde systemen. Het kanton van Neuchâtel beschikt over een netwerk dat alle gebouwen van de openbare instanties van het kanton met elkaar verbindt via een snelle internetverbinding (1 Gb/s)." Al 2 jaar bevindt zich in het CEG het volledige archief van de medische beelden van het kanton. Dagelijks wordt ook buitenshuis een kopie van dit archief gemaakt, om te garanderen dat de gegevens niet verloren gaan. In datzelfde centrum staat ook de TM-Publisher Web server voor het verspreiden van de beelden zodat de zelfstandige artsen er gebruik van kunnen maken. Diezelfde server zorgt ervoor dat het concept 'ziekenhuis zonder film' kan worden uitgebreid tot het concept 'regio zonder film'! Waarom deze keuze voor een gecentraliseerd en extern archief? De belangrijkste motivatie was om de risico's op het vlak van archivering te spreiden en om het onderhoud van de systemen in de verschillende locaties te vereenvoudigen: een centrale structuur in het CEG die lokaal wordt verspreid in de vorm van een tijdelijke opslag van de laatste archiefmaanden. Mocht één van de drie servers niet beschikbaar zijn, heeft de gebruiker nog twee andere mogelijkheden om de beelden op te vragen. Christian Isch, verantwoordelijke voor het PACSproject in Neuchâtel, bevestigt: "Dankzij een dergelijke beveiliging woren de onderhouds-werkzaamheden van de hardware en het netwerk transparant. De zeldzame keren waarbij alles diende te worden stopgezet om onze infrastructuur te updaten, werden niet eens opgemerkt door de gebruikers!" De balans? Mr. Fabrizio De Biase, technisch verantwoordelijke voor het PACS-project van het CEG, concludeert: "Het eindresultaat is uitstekend. De strakke structuur met als doel eenvoud en efficiëntie voldoet aan al onze verwachtingen." 29/03/2013

Telemis, specialist in medische beeldvorming, breidt Europese activiteiten uit met Zwitserse dochter.

Nieuwe vestiging ondersteunt de grote vraag naar PACS-oplossingen in Zwitserland. Telemis, aanbieder van systemen op het gebied van medische beeldvorming en gespecialiseerd in PACS-oplossingen (Picture Archiving and Communication System) heeft zijn Europese activiteiten uitgebreid met een nieuwe dochteronderneming in Zwitserland. Telemis SA/AG is gevestigd in Neuchâtel en is opgericht om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar PACS-oplossingen vanuit de publieke en particuliere sector. De nieuwe Zwitserse vestiging is de meest recente toevoeging aan de reeds bestaande Europese Telemis-vestigingen in België, Frankrijk, Italië en Luxemburg, en komt twee jaar nadat Telemis in Zwitserland actief werd. In die periode zijn steeds meer Zwitserse healthcare-professionals - waaronder radiologen, clinici en doktoren – in hun dagelijkse beroepspraktijk Telemis-Medical systemen gaan gebruiken voor het analyseren, vergelijken en delen van de uitkomsten van radiografische onderzoeken en nucleaire medische beelden. Telemis heeft publieke en private Zwitserse healthcare-dienstverleners van meet af aan een omvangrijk spectrum van oplossingen op het gebied van beeldvormende technologie aangeboden, zoals geïntegreerde PACS- en RIS- (radiology information system) oplossingen. Een van de eerste successen die de onderneming boekte, betrof de implementatie van een PACS-systeem om huisartsen binnen het kanton Neuchâtel via beveiligde web portals rechtstreeks toegang te geven tot radiografische patiëntgegevens. Als gevolg daarvan is het gebruik van film, papier en CD-ROM's in dit gebied tot bijna nul gereduceerd. De nieuwe Telemis-dochter zal het nog steeds groeiende businessvolume in Zwitserland ondersteunen en tevens de dienstverlening aan zowel bestaande als nieuwe klanten op het hoogst mogelijke niveau houden. "De Zwitserse organisatie onderstreept onze voortdurende focus op de Zwitserse markt, die de laatste twee jaar steeds belangrijker is geworden. De nieuwe dochteronderneming is ook in lijn met onze internationale uitbreidingsstrategie, die wil voortbouwen op het succes in België, Frankrijk, Luxemburg en Italië, waar we met succes meer dan 180 sites hebben geïnstalleerd en onderhouden", aldus Stephane Ketelaer, CEO van Telemis. Ook klanten van Telemis zijn blij met het nieuws, zoals Dr. Anne-Françoise Roud, medisch directeur van Hôpital neuchâtelois bevestigt: "Geweldig dat Telemis besloten heeft een Zwitserse vestiging te openen. Ook met de moderne communicatiemiddelen blijven korte geografische lijnen tussen klanten en aanbieders belangrijk voor het opbouwen van een goed werkende zakelijke relatie. En ook al is onze eigen oplossing al helemaal in gebruik, een concrete Zwiterse vestiging van Telemis zal zonder enige twijfel continuïteit bieden in de zakelijke relatie; het is ook bevorderlijk voor het evolueren van wat er momenteel geïmplementeerd is, dat wil zeggen de integratie van allerlei kleine features die speciaal voor de Zwitserse markt van belang zijn." Christian Isch, Project Manager PACS/RIS van Hôpital neuchâtelois, voegt daar aan toe: "Met internet en toegang op afstand lijkt de fysieke nabijheid van de leverancier ogenschijnlijk irrelevant voor het leveren van een maintenance-service. Maar door een concrete dochteronderneming te vestigen, laat Telemis zien dat het zijn Zwitserse zakelijke relaties wil versterken met lokaal contact van mens tot mens, wat nu net het grote verschil maakt." 24/01/2013

Pagina's

Subscribe to telemis.com RSS