Telemis meldt veertiende winstgevende jaar op rij, verdere reductie van schulden en legt basis voor toekomstige groei.

Sterke balans, voortdurende investeringen en nieuwe projecten leggen basis voor hogere omzet   Louvain-la-Neuve, (België), 8. September 2016 – Telemis, specialist in het archiveren en uitwisselen van medische beelden, heeft de resultaten van het boekjaar 2015/16 bekendgemaakt. Deze resultaten laten het veertiende winstgevende jaar op rij zien en een aanzienlijke versterking van de balans. Tegelijkertijd bevestigt het bedrijf dat het voor het komende boekjaar 2016/17 verdere groei verwacht met zijn PACS-oplossingen.   In het boekjaar 2015/16 verlaagde het bedrijf zijn schulden met 38% en werd een winst voor belastingen gehaald van €323.631 bij een omzet van €6.838.864. De balans van het bedrijf blijft onverminderd sterk met een eigen vermogen van meer dan €6,5 miljoen.   Gedurende het boekjaar 2015/16 introduceerde Telemis een nieuwe versie van zijn PACS-software (Picture Archiving and Communication System) met een aantal nieuwe tools voor radiologen. PACS 4.70 bevat een viewer voor het bekijken van vierdimensionale MRI-beelden, mogelijkheden voor een geïntegreerde follow-up van tumoren en een efficiënter traceringssysteem voor volumemetingen. Het werk van artsen is verder vereenvoudigd door 3D-visualisatie en de mogelijkheid om 360°-medische beelden uit te wisselen.   Belangrijke pijler onder de succesvolle projecten is het vermogen van het bedrijf om te kunnen voldoen aan de strenge eisen op het gebied van prestaties, functionaliteit en service van academische ziekenhuizen als het CHU (Centre Hospitalier Universitaire) in Limoges. Gebruikers van het Telemis-Medical PACS-systeem in dit ziekenhuis met meer dan 2000 bedden waren bijzonder positief over zowel de PACS-technologie als de ondersteuning vanuit Telemis.   De bedrijfsresultaten werden bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de Telemis Group, waar Stephane Ketelaer, CEO van Telemis Group, het afgelopen boekjaar kenmerkte als één van consolidatie: "We zijn erin geslaagd om voor de veertiende keer op rij het boekjaar met winst af te sluiten, ondanks beduidend moeilijkere marktomstandigheden met onder andere lagere investeringsbudgetten in een aantal van onze belangrijkste afzetmarkten. We hebben daarbij onze balans kunnen versterken door schulden af te betalen, we zijn fors blijven investeren in R&D en we hebben een aantal nieuwe projecten in de begroting opgenomen.”   Hij voegde daar aan toe: “Met de omzet uit de vele nieuwe projecten die voor het komende boekjaar op stapel staan en onze groeiende activiteiten in de markt van universiteitsziekenhuizen zijn we ervan overtuigd dat we– gecombineerd met de extra voordelen die de nieuwste Telemis-Medical PACS-oplossing kunnen bieden aan medische instellingen over de hele wereld – vanuit onze solide financiële positie verder kunnen werken aan onze voortdurende wereldwijde groei in 2016/17 en verder.”   19/09/2016

Geslaagde bidirectionele integratie tijdens evolutie van RIS-systeem.

De Kliniek Sint-Jan in Brussel beschikt over 558 bedden en 1.400 medewerkers verdeeld over drie locaties (Kruidtuin, Middaglijn en Leopold I). Het biedt een totaalpakket van lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg aan. Het ziekenhuis beschikt over een afdeling hartchirurgie, radiotherapie, neurochirurgie en een materniteit waar jaarlijks meer dan 2.200 bevallingen plaatsvinden. In 2007 koos de Kliniek Sint-Jan voor het PACS van Telemis. Sindsdien heeft deze samenwerking zich steeds verder uitgebreid. Naast het domein van de radiologie biedt Telemis ook zijn expertise aan met verschillende applicaties op het vlak van cardiologie, radiotherapie, vasculaire echografie, beeldvorming in de operatiekamer en nucleaire geneeskunde. Dr. Christian Venet   De Kliniek Sint-Jan heeft onlangs besloten om zijn RIS-systeem te laten evolueren en naar een krachtiger en meer nauwkeurige versie over te schakelen. Daarom stelde SBIM (Société Belge d'Informatique Médicale) de volledige nieuwe software MEDES (Medical Efficient Solutions) voor. Voor SBIM was de implementatie van het systeem in de Kliniek Sint-Jan en de integratie van het PACS van Telemis een proefproject.   De uitdaging bestond erin het oude RIS te migreren naar het nieuwe, maar tegelijkertijd de perfecte integratie met het PACS van Telemis in stand te houden. Het beheersysteem voor medische beeldvorming Telemis-Medical  wordt inderdaad al meer dan negen jaar dagelijks gebruikt voor het verwerven, opslaan, archiveren en diagnosticeren van radiologische beelden.   Een soepele integratie   Tijdens de integratie met het nieuwe systeem was de belangrijkste bekommernis voor Telemis het bewaren van de voorkeuren van elke gebruiker en rekening houden met de specificiteit van de meerdere locaties van  de Kliniek Sint-Jan. De PACS functionaliteiten en configuraties die geleidelijk tijdens de acht uitgevoerde upgrades werden toegevoegd, dienden bewaard te blijven, terwijl ze ook open moesten staan voor nieuwe mogelijkheden. “Het systeem is opgevat om zich aan de verschillende operationele omstandigheden in alle radiologische diensten te kunnen aanpassen”, benadrukt dr. Christian Venet, diensthoofd Radiologie in de Kliniek Sint-Jan.   Eenvoudige processen... voor de gebruiker   De “front-end” integratie werd herzien om het werk te vergemakkelijken en om het aantal handelingen te verminderen die moeten worden uitgevoerd om van het ene dossier naar het andere te gaan. Een van de vele voorbeelden is de automatische recuperatie van de conclusie van het verslag van het RIS in het PACS. Deze bezorgt de klinische artsen een diagnostische indicatie in een mum van tijd. Het is de grote eenvoud van de processen en de kracht van de integratie die ervoor zorgt dat deze samenwerking leidt tot een uitstekend resultaat voor dit project.   Een samenwerking die resultaten oplevert   Door de PACS expertise te combineren met de RIS expertise kan de radioloog genieten van een oplossing die perfect is aangepast aan de Belgisch markt  waar de symbiose tussen de twee oplossingen heel duidelijk en sterk is door de al meer dan twaalf jaar durende samenwerking tussen de twee platformen.   20/07/2016  

Vraag en antwoord - CHU Limoges.

Het Telemis-Medical PACS is sinds 2013 operationeel in het universitair ziekenhuis (CHU) van Limoges. Het CHU is verspreid over 5 verschillende geografische locaties met een totaal van 2010 bedden. Na 2 jaar gebruik leek het ons interessant de feedback op de installatie en het dagdagelijkse PACS-gebruik te analyseren. Hiervoor zijn we in gesprek gegaan met Prof. Monteil, hoofd Nucleaire geneeskunde en de heer Gendronneau, PACS-projectleider.   Wat vindt u van het installatiebeheer? "Ten opzichte van het oorspronkelijk bestek, realiseerden wij ons al heel snel dat de praktijk om enkele aanpassingen vroeg. Telemis luisterde naar onze wensen voor functionele en technische aanpassingen en deze zijn geïmplementeerd. Het is zonder enige twijfel te danken aan de actieve opvolging door het hele team van applicatie-ingenieurs en een meeting in Limoges met de R&D van Telemis dat de installatie van het PACS zo vlot en zonder grote problemen verlopen is", aldus de heer Gendronneau.    "Wat wij uitermate waarderen", vertelt Prof. Monteil, "is dat Telemis een menselijke en flexibele insteek heeft in vergelijking met grote organisaties. Dit ziet men onmiddellijk terug in het dagdagelijkse gebruik van het PACS aangezien het ontwikkeld is in 'gebruikersmodus'. Met andere woorden, de functies van het PACS zijn ontwikkeld met het oog op de eindgebruiker en zijn dus zeer gebruiksvriendelijk."   Wat vindt u van de opvolging door het Telemis-team? "Over het algemeen is voldaan aan onze wensen; de opvolging gebeurt automatisch en op tijd. We hebben niet voor onaangename verrassingen gestaan met Telemis. De updates gebeuren op tijd, de versiewijzigingen zijn zonder gevaar en zonder regressie en de functionaliteit wordt aanzienlijk uitgebreid. Telemis kan dit aan in vergelijking met andere grote leveranciers", aldus de heer Gendronneau.     Voor wat betreft de nucleaire geneeskunde "hebben een grote veranderingen plaatsgevonden en zijn de teamvergaderingen veel doeltreffender dankzij het PACS", legt Prof. Monteil uit. Uiteraard gaan de naverwerkingsconsoles bij nucleaire geneeskunde nog verder dan de normale capaciteiten van PACS. "Het Telemis-team is echter uiterst gemotiveerd om vooruit te komen op dat gebied",voegt Prof. Monteil hieraan toe, "Voor wat betreft de beeldvorming in coupes is de tool zonder meer goed gedefinieerd en geoptimaliseerd".   Wat vindt u van de flexibiliteit van Telemis? Didier Gendronneau, PACS-projectleider bij het CHU van Limoges, vertelt: "Ten eerste hebben we een functionele flexibiliteit geconstateerd: verschillende gebruikers in verschillende werkomgevingen gebruiken dezelfde tool. Ten tweede de technische flexibiliteit: het Telemis-Medical PACS is uiterst configureerbaar. En ten derde en ten laatste de menselijke flexibiliteit, bij het beheer en de opvolging van het project."   Het principe van 'onbeperkte support' is een belangrijk pluspunt bij het installeren van een PACS in universitaire omgevingen. Ook van belang is dat alle aanvullende services en softwareontwikkelingen gerealiseerd zijn zonder bijkomende kosten ten opzichte van het oorspronkelijk ondertekende contract in het bestek.   29/04/2016        

MACS Symposium...naar een territoriale benadering!

Op donderdag 14 januari 2016 werd in de Cercle National des Armées de 10de editie gehouden van het Telemis Symposium rond het thema “Van PACS tot territoriale MACS” Prof. Jacques Monteil en dhr. Cédric Gervaux van het Centre Hospitalier Universitaire de Limoges legden getuigenis af over het ‘niche’ aspect van de nucleaire geneeskunde in het PACS/MACS met de integratie van beelden door middel van aangepaste, meer ergonomische en "RCP” georiënteerde fusietools via de Telemis tool. Dhr. Joël Petit, verantwoordelijke voor het Medisch-Technische Project in het Centre Hospitalier de Versailles vertelde ons dat de "inspanningstesten, endoscopieën, anatomopathologische beelden, operatievideo’s, naast radiografieën en nucleaire geneeskunde, nu natuurlijk worden opgeslagen in zijn Telemis PACS, of liever in zijn Telemis MACS" zodat iedereen in de instelling er toegang toe heeft. Dr. Pascal Beroud, ex-voorzitter van het Syndicat des Radiologues Hospitaliers, hoofd van de dienst Beeldvorming van de Groupe Hospitalier Est Francilien weidde uit over de coördinatie die nodig is om de wachtdienst voor de 3 instellingen van de regio Nord Seine et Marne in goede banen te leiden en benadrukte dat "de uitdaging van beeldvorming niet alleen bestaat uit het verwerven van de nieuwe beeldvormende modaliteiten maar ook en vooral uit de nieuwe territoriale samenwerkingsstructuren die moeten worden uitgewerkt. De vraag over de samenwerking Publiek/Privé neemt in de debatten over actuele kwesties een centrale plaats in”. Dhr. Laurent Roussel, Directeur van het Informatiesysteem van het Centre de Lutte Contre le Cancer van Caen, introduceerde zijn portaal voor de verspreiding van resultaten waardoor meer dan duizend artsen in de regio op een veilige manier en in real-time toegang kunnen krijgen tot recepten, voorschriften, laboratoriumresultaten, verslagen en, uiteraard, medische beeldvorming met een koppeling naar het regionale portaal voor beeldvorming van Telemis. Tijdens het tweede deel van de dag kon Mevr. Dominique Radureau, Directrice van strategie en coördinatie CHT Rance Emeraude (St Malo, Dinan, Cancale) in een gezamenlijke presentatie met Dr. Nicolas Morcet, vrij radioloog Administrateur van het GCS (dat de ziekenhuizen groepeert van Saint Malo, Dinan en de groepering van vrije radiologen van Cèdres) de territoriale samenwerking publiek/privé illustreren met betrekking tot het beeldvormingsaanbod waardoor meerdere publieke/privé-instellingen worden gegroepeerd, met name : twee ziekenhuizen, twee radiologiecentra en drie doorlichtingscentra. Om deze dag af te sluiten, werd een rondetafelgesprek geleid door Dr. Jacques Albisetti nationaal coördinator van de groep SFR-Téléradio en lid van de rvb van het Syndicat des Radiologues Hospitaliers en Dr. Jean-Luc Montazel (vrij radioloog in Annecy). Hierin werd ruim aandacht besteed aan het feit dat de teleradiologie erin is geslaagd om twee vroeger gescheiden werelden, het publieke en het private, te verenigen en dat dit de toekomst is. Naar aanleiding van dit evenement beantwoordden wij de vraag: “Waarom organiseert Telemis dit soort evenementen”? Voor een bedrijf als Telemis is het belangrijk om de actoren op het terrein samen te brengen en zich vrijwillig in te zetten voor de aanpak en de organisatie van dergelijke dagen tijdens dewelke het uitwisselen van ervaringen wordt bevorderd en waar technische en functionele gebruikers ideeën kunnen uitwisselen over actuele thema’s. 03/03/2016

Pagina's

Subscribe to telemis.com RSS