Het MACS bij de Fondation Ophtalmologique A. Rothschild in Parijs. Of hoe de medische multimedia organiseren?

VASTSTELLING     De moderne geneeskunde zorgt tijdens elke consultatie voor steeds meer multimedia-inhoud. Hoewel de medische beeldvorming vaak met de radiologie wordt geassocieerd, bevat het nu veel andere disciplines zoals dermatologie, oogheelkunde, cardiologie, neurologie, enz. Het zijn natuurlijk slechts voorbeelden van departementen die een zeer groot aantal gegevens (OCT, Gezichtsvelden, ECG, EEG, foto's van wonden, enz.) genereren die het ziekenhuis moet kunnen verwerven, opslaan en archiveren.     De noodzaak om aan de vraag van elk van deze departementen tegemoet te komen, heeft vroeger de biomedische en informatica-verantwoordelijken ertoe aangezet de heterogene beroepsoplossingen uit te breiden. Het is vandaag niet ongewoon dat er meer dan 200 verschillende informatica-applicaties binnen een enkel ziekenhuis bestaan. Het lijkt vanzelfsprekend om deze applicatieverscheidenheid te willen hergroeperen en te vereenvoudigen in horizontale tools, gemeenschappelijk voor alle gebruikers en artsen van het ziekenhuis: niet alleen om budgettaire redenen, maar eveneens voor de vereenvoudiging van de gebruikersopleiding, interface en onderhoud.    HOE DEZE NIEUWE STROMEN ORGANISEREN?    Natuurlijk is het geïnformatiseerde patiëntendossier een belangrijk element in het moderne ziekenhuis. Het is de ruggengraat van de ziekenhuisinformatie. Maar het is echter bijna nooit opgebouwd om de inhoud van een beeld, een hoge resolutievideo en om het even welke andere specialistische scan afkomstig uit medische toestellen te bewaren, te archiveren en zichtbaar te maken.    Het is duidelijk dat een database en een opslagsysteem met bestanden van meerdere megabytes niet op dezelfde wijze opgebouwd zijn als gestructureerde tekstgegevens. Telemis, met bijna 20 jaar ervaring in het beheer van medische beelden, heeft een MACS-systeem ontwikkeld - Multimedia Archive and Communication System -  dat het mogelijk maakt om alle ziekenhuismultimedia van het type DICOM en nietDICOM op te halen. In feite maakt dit systeem verbinding met verschillende medische toestellen (oogheelkunde, ECG, EEG, echografie, endoscopie, enz.) om - met de stroom mee - de beelden op te halen en in een unieke database te integreren.   Het gaat niet enkel om de integratie van enkele PDF-formaten of afwachten totdat een medisch toestel de info wil vrijgeven. Er is een echt consequent en nauwkeurig werk dat bestaat uit de analyse van elk toestel, haar weergave van het beeld, haar potentiële gelijkvormigheid, de verwijdering van de gegenereerde gegevens, zodat ze klaar zijn voor gebruik door de arts, voor een optimale tijdswinst. Het komt er soms op neer meerdere foto’s tot één foto te groeperen (100 beelden hergroeperen in een stapelgeheugen voor een OCT-oogonderzoek bijvoorbeeld), automatische rotaties van bepaalde documenten te maken, anatomische regio’s te identificeren (linker-, rechteroog op basis van de namen van de PDF-bestanden), eigen formaten te integreren die enkel zichtbaar kunnen worden gemaakt dankzij een toestel dat door derden werd geleverd. Zonder het natuurlijk te hebben over het consequente wel om de gegevens van bestaande databanken op the halen voor de consolidatie en archivering op lange termijn.  Dit MACS-systeem werd reeds in veel instellingen ingevoerd. Philippe Rouilhac, Directeur van het informatiesysteem van de Fondation Ophtalmologique A. de Rothschild getuigt: Buiten de radiologie is de wereld van de medische beeldvorming een minder genormeerde wereld, minder georganiseerd - op IT-vlak dan. We hadden een uiterst flexibel, maar vanuit organisatorisch standpunt vooral een uiterst efficiënt systeem nodig. Dit systeem moest geschikt zijn voor de hoeveelheid behandelde patiënten bij de Fondation en voor de expertise van onze artsen. Met een dergelijk eisenpakket (meer dan 1200 oogheelkundige raadplegingen per dag) komt het aansluiten van een departement met de MACS overeen met een menselijk en technologisch project met een onmisbare bijzondere begeleiding”.    Om af te sluiten: “Vandaag is het MACS-systeem, dat parallel loopt met het patiëntendossier, een belangrijke en onmisbare pijler in onze dagelijkse werking. Het vereenvoudigt in hoge mate de taak in termen van beheer, onderhoud en archivering”. Bovendien maakt de all inclusive benadering van Telemis wat betreft de prestaties, het mogelijk om de kosten en hut uitvouwen volledig te beheersen.      CONCLUSIES    De moderne ziekenhuisomgeving moet over drie bijkomende elementen beschikken, het GPD (geïnformatiseerd Patiëntendossier) voor de gestructureerde gegevens, een opslagomgeving voor de beelden en een documentendatabase voor al het overige.   Een MACS-systeem maakt het mogelijk om de complexiteit van de verschillende multimediaformaten, die vandaag de dag deel uitmaken van het “patiëntendossier”, te beheren. Deze twee elementen, het ene geïntegreerd in het andere, kunnen daardoor het leven van de gebruikers vereenvoudigen en hen een waardevolle tijdswinst opleveren. Deze gecombineerde software maakt het mogelijk om de opzoekingstijd, de opleidingstijd en over het algemeen de support en het onderhoud voor de gebruikers te minimaliseren, waarbij de gegevens steeds op een betrouwbare manier worden opgeslagen. De sleutelwoorden van deze filosofie zijn flexibiliteit, integratie en kostenbeheer.    24/08/2017

Telemis breidt PACS-software uit met nieuwe mammografie module en verbeterde functionaliteit voor het vergelijken van beelden.

Versie 4.8 van het platform voor archiveren en uitwisselen van medische beelden combineert nieuwe functionaliteiten voor radiologen met geavanceerde eigenschappen en mobiele connectiviteit   Louvain-la-Neuve, (Belgium), 10 november 2016 – Telemis, specialist in het archiveren en uitwisselen van medische beelden, heeft de volgende generatie geïntroduceerd van zijn PACS (Picture Archiving and Communication System) software. Versie 4.8 van het Telemis-Medical softwareplatform voor archiveren en uitwisselen van medische beelden bevat verbeterde functionaliteit voor diagnostische mammografie en het vergelijken van beelden. Tevens kunnen nu ook gebruikers van mobiele apparaten volledig profiteren van de krachtige visualisatiemogelijkheden. Verder vereenvoudigt de nieuwe versie het delen van de gegevens van medische beelden tussen artsen. Het maakt daarbij niet uit of ze binnen dezelfde kliniek werkzaam zijn of bij andere medische faciliteiten.   Telemis-Medical PACS 4.8 biedt nieuwe tools voor radiologen in gespecialiseerde gebieden zoals borstkanker imaging. Ook kunnen met de nieuwe software beter beelden worden vergeleken die zijn verkregen uit onderzoeken bij andere radiologische disciplines. De module voor mammografische diagnose is volledig herzien om intelligent en efficiënt beheer van digitale tomosynthese beelden mogelijk te maken en om het beheer van beeldgegevens bij multimodale behandeling te verbeteren.   De nieuwe softwareversie kan de verdubbelingstijd berekenen volgens de RECIST analysecriteria en zorgt voor directe combinatie van beeldgegevens die afkomstig zijn van multimodale onderzoeken. Radiotherapeuten profiteren van een nieuw ontworpen tool voor het bekijken van beelden en weergeven van behandeldata overeenkomstig de DICOM-RT standaard door het ondersteunen van samenwerking en overlegvoering over meerdere disciplines. Telemis-Medical PACS 4.8 biedt nu ook ondersteuning voor DICOM PDF-bestanden.   Ook bij de ontwikkeling van de nieuwste versie van zijn software heeft Telemis zich gericht op communicatie en mobiliteit. Gebruikers van tablet computers kunnen volledige gebruik maken van de krachtige visualiseringstoepassingen om in verschillende locaties de beeldinformatie te beoordelen. Hieronder valt ook de veilige overdracht van afbeeldingen van en naar externe betrokkenen, inclusief huisartsen.   Stephane Ketelaer, CEO van Telemis Group, stelt: “In deze nieuwe versie combineren we de nieuwste ontwikkelingen in de specialistische gebieden met de mogelijkheid om beelden te versturen naar apparaten buiten de PACS-omgeving. Hiermee zorgen we voor betere communicatiemogelijkheden tussen specialisten. Met behulp van deze versie kunnen zorgprofessionals verder gaan dan het versturen van alleen de medische beelden door ook de medische context te verschaffen. Uiteraard via beveiligde verbindingen die op geen enkele manier de vertrouwelijkheid van patiëntgegevens in gevaar brengen."   Telemis-Medical PACS versie 4.8 wordt geïntroduceerd op de jaarlijkse meeting van de Radiological Society of North America (RSNA), die van 27 november tot 2 december 2016 plaatsvindt in Chicago. Net als in vorige jaren grijpt Telemis de RSNA-manifestatie aan om zijn laatste prototypen en modernste technologieën te presenteren. Bezoekers krijgen de kans om hun inzichten te delen met ontwikkelaars en engineers van Telemis, de voordelen van de diverse op de beurs getoonde concepten te bespreken en op hun favoriete prototypen te stemmen. De kans is groot dat de concepten die tijdens de beurs de meeste stemmen krijgen, zullen worden geïntegreerd in toekomstige versies van Telemis-Medical PACS.   14/11/2016

Telemis meldt veertiende winstgevende jaar op rij, verdere reductie van schulden en legt basis voor toekomstige groei.

Sterke balans, voortdurende investeringen en nieuwe projecten leggen basis voor hogere omzet   Louvain-la-Neuve, (België), 8. September 2016 – Telemis, specialist in het archiveren en uitwisselen van medische beelden, heeft de resultaten van het boekjaar 2015/16 bekendgemaakt. Deze resultaten laten het veertiende winstgevende jaar op rij zien en een aanzienlijke versterking van de balans. Tegelijkertijd bevestigt het bedrijf dat het voor het komende boekjaar 2016/17 verdere groei verwacht met zijn PACS-oplossingen.   In het boekjaar 2015/16 verlaagde het bedrijf zijn schulden met 38% en werd een winst voor belastingen gehaald van €323.631 bij een omzet van €6.838.864. De balans van het bedrijf blijft onverminderd sterk met een eigen vermogen van meer dan €6,5 miljoen.   Gedurende het boekjaar 2015/16 introduceerde Telemis een nieuwe versie van zijn PACS-software (Picture Archiving and Communication System) met een aantal nieuwe tools voor radiologen. PACS 4.70 bevat een viewer voor het bekijken van vierdimensionale MRI-beelden, mogelijkheden voor een geïntegreerde follow-up van tumoren en een efficiënter traceringssysteem voor volumemetingen. Het werk van artsen is verder vereenvoudigd door 3D-visualisatie en de mogelijkheid om 360°-medische beelden uit te wisselen.   Belangrijke pijler onder de succesvolle projecten is het vermogen van het bedrijf om te kunnen voldoen aan de strenge eisen op het gebied van prestaties, functionaliteit en service van academische ziekenhuizen als het CHU (Centre Hospitalier Universitaire) in Limoges. Gebruikers van het Telemis-Medical PACS-systeem in dit ziekenhuis met meer dan 2000 bedden waren bijzonder positief over zowel de PACS-technologie als de ondersteuning vanuit Telemis.   De bedrijfsresultaten werden bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de Telemis Group, waar Stephane Ketelaer, CEO van Telemis Group, het afgelopen boekjaar kenmerkte als één van consolidatie: "We zijn erin geslaagd om voor de veertiende keer op rij het boekjaar met winst af te sluiten, ondanks beduidend moeilijkere marktomstandigheden met onder andere lagere investeringsbudgetten in een aantal van onze belangrijkste afzetmarkten. We hebben daarbij onze balans kunnen versterken door schulden af te betalen, we zijn fors blijven investeren in R&D en we hebben een aantal nieuwe projecten in de begroting opgenomen.”   Hij voegde daar aan toe: “Met de omzet uit de vele nieuwe projecten die voor het komende boekjaar op stapel staan en onze groeiende activiteiten in de markt van universiteitsziekenhuizen zijn we ervan overtuigd dat we– gecombineerd met de extra voordelen die de nieuwste Telemis-Medical PACS-oplossing kunnen bieden aan medische instellingen over de hele wereld – vanuit onze solide financiële positie verder kunnen werken aan onze voortdurende wereldwijde groei in 2016/17 en verder.”   19/09/2016

Geslaagde bidirectionele integratie tijdens evolutie van RIS-systeem.

De Kliniek Sint-Jan in Brussel beschikt over 558 bedden en 1.400 medewerkers verdeeld over drie locaties (Kruidtuin, Middaglijn en Leopold I). Het biedt een totaalpakket van lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg aan. Het ziekenhuis beschikt over een afdeling hartchirurgie, radiotherapie, neurochirurgie en een materniteit waar jaarlijks meer dan 2.200 bevallingen plaatsvinden. In 2007 koos de Kliniek Sint-Jan voor het PACS van Telemis. Sindsdien heeft deze samenwerking zich steeds verder uitgebreid. Naast het domein van de radiologie biedt Telemis ook zijn expertise aan met verschillende applicaties op het vlak van cardiologie, radiotherapie, vasculaire echografie, beeldvorming in de operatiekamer en nucleaire geneeskunde. Dr. Christian Venet   De Kliniek Sint-Jan heeft onlangs besloten om zijn RIS-systeem te laten evolueren en naar een krachtiger en meer nauwkeurige versie over te schakelen. Daarom stelde SBIM (Société Belge d'Informatique Médicale) de volledige nieuwe software MEDES (Medical Efficient Solutions) voor. Voor SBIM was de implementatie van het systeem in de Kliniek Sint-Jan en de integratie van het PACS van Telemis een proefproject.   De uitdaging bestond erin het oude RIS te migreren naar het nieuwe, maar tegelijkertijd de perfecte integratie met het PACS van Telemis in stand te houden. Het beheersysteem voor medische beeldvorming Telemis-Medical  wordt inderdaad al meer dan negen jaar dagelijks gebruikt voor het verwerven, opslaan, archiveren en diagnosticeren van radiologische beelden.   Een soepele integratie   Tijdens de integratie met het nieuwe systeem was de belangrijkste bekommernis voor Telemis het bewaren van de voorkeuren van elke gebruiker en rekening houden met de specificiteit van de meerdere locaties van  de Kliniek Sint-Jan. De PACS functionaliteiten en configuraties die geleidelijk tijdens de acht uitgevoerde upgrades werden toegevoegd, dienden bewaard te blijven, terwijl ze ook open moesten staan voor nieuwe mogelijkheden. “Het systeem is opgevat om zich aan de verschillende operationele omstandigheden in alle radiologische diensten te kunnen aanpassen”, benadrukt dr. Christian Venet, diensthoofd Radiologie in de Kliniek Sint-Jan.   Eenvoudige processen... voor de gebruiker   De “front-end” integratie werd herzien om het werk te vergemakkelijken en om het aantal handelingen te verminderen die moeten worden uitgevoerd om van het ene dossier naar het andere te gaan. Een van de vele voorbeelden is de automatische recuperatie van de conclusie van het verslag van het RIS in het PACS. Deze bezorgt de klinische artsen een diagnostische indicatie in een mum van tijd. Het is de grote eenvoud van de processen en de kracht van de integratie die ervoor zorgt dat deze samenwerking leidt tot een uitstekend resultaat voor dit project.   Een samenwerking die resultaten oplevert   Door de PACS expertise te combineren met de RIS expertise kan de radioloog genieten van een oplossing die perfect is aangepast aan de Belgisch markt  waar de symbiose tussen de twee oplossingen heel duidelijk en sterk is door de al meer dan twaalf jaar durende samenwerking tussen de twee platformen.   20/07/2016  

Pagina's

Subscribe to telemis.com RSS