Nieuwe PACS-software heeft meer geïntegreerde functionaliteit en minimaliseert de noodzaak van externe hulpprogramma's.

Versie 4.7 van toonaangevend platform voor het archiveren en uitwisselen van medische beelden biedt uitgebreide tools voor radiologische en klinische toepassingen. Louvain-la-Neuve (België), 9. November 2015 – Telemis, gespecialiseerd in medische beeldvorming, archivering en uitwisseling, heeft op de radiologievakbeurs Journées Françaises de Radiologie (JFR) in Parijs een nieuwe versie gepresenteerd van zijn populaire PACS-software (Picture Archiving & Communication System). Telemis-Medical PACS versie 4.7 bevat nieuwe functies voor radiologen, waaronder een vierdimensionale MRI-visualisatie, geïntegreerde follow-up voor tumoren en een efficiënter traceringssysteem voor volumemetingen. Het werk van klinische medici wordt verder vereenvoudigd met 3D-visualisatie en de mogelijkheid om 360°-medische beelden uit te wisselen. Door de ingebouwde functionaliteiten van hoog niveau verbetert Telemis-Medical PACS versie 4.7 de efficiëntie doordat het minder vaak nodig is om over te schakelen naar beeldvormingssoftware van derden. Zo biedt Telemis nu reguliere en geavanceerde multi-echo MRI- en multi-fase visualisatiehulpmiddelen. Deze zijn ontwikkeld op basis van onderzoek en validatie bij klanten, waaronder universiteiten, ziekenhuizen en klinieken. Meer dan 40% van het gebruik van PACS-software betreft oncologie. Hier vereenvoudigt flexibele en gebruiksvriendelijke geïntegreerde tumortracering het beheer van op CD-ROM opgeslagen anamneses en progressiebewaking aan de hand van CHOI-, PERCIST- en RECIST-criteria (1). Verder profiteren klinische medici van de nieuwe driedimensionale visualisatie, die de pathologie beter verbeeldt en de uitleg ervan aan de patiënt makkelijker maakt. Daarnaast richt versie 4.7 zich tevens op verbeterde communicatie. Zo stroomlijnt de 'Skype met 1 klik'-module de dialoog tussen artsen en, bij teleradiologie, met beeldtechnici. "Communicatie tussen specialisten is essentieel, evenals communicatie tussen onze gebruikers en onze ontwikkelaars'', zegt president-directeur Stephane Ketelaer van Telemis Group. "Klanttevredenheid door nauwe relaties en uitmuntende service staan aan de basis van wat wij doen. Daarom hebben we, in aanvulling op onze hotline-service en onze medewerkers in het veld, in versie 4.7 een functie opgenomen die elke gebruiker in staat stelt met één klik verbinding te maken met ons ondersteuningsplatform. Op die manier is het mogelijk om assistentie te vragen, informatie te krijgen en deel te nemen aan discussies op onze forums.'' Evenals in vorige jaren greep Telemis de JFR-conferentie aan om zijn laatste prototypen en modernste technologieën te presenteren. Bezoekers kregen de kans om hun inzichten te delen met ontwikkelaars van Telemis, de voordelen van de diverse op de beurs  gedemonstreerde concepten te bespreken en op hun favoriete prototypen te stemmen. De concepten die de meeste stemmen hebben gekregen zullen waarschijnlijk worden geïntegreerd in toekomstige versies van Telemis-Medical PACS. (1) CHOI-, PERCIST- en RESIST-criteria zijn drie medische evaluatiecriteria voor tumoren die veelvuldig worden toegepast bij oncologische nazorg. 09/11/2015    

Telemis ziet wereldwijde omzet in tien jaar met 500% toenemen.

Continue investeringen in toonaangevend PACS-platform en superieure klantenservice bezorgen specialist in medische beeldbewerking dertien opeenvolgende winstgevende jaren.   Louvain-la-Neuve (België), 21. September 2015 – Ontwikkelaar van software voor medische beeldbewerking Telemis heeft zijn resultaten voor het financiële jaar 2014–2015 bekendgemaakt. Hieruit blijkt dat de in PACS (Picture Archiving & Communication Systems) gespecialiseerde onderneming voor het dertiende jaar op rij winstgevend was en dat de omzet in het afgelopen decennium met bijna 500% is gegroeid.   De recente cijfers volgen op een jaar waarin Telemis een nieuwe generatie MACS-programmatuur (Multimedia Archive & Communication Systems) introduceerde, geschikt voor diverse platforms en talen. Daarnaast werden marktaandeel en omzetgroei geconsolideerd met een aantal mondiaal toonaangevende ziekenhuizen en gezondheidscentra. Bovendien liet een internationaal klantonderzoek bij bijna 200 organisaties zien dat een Net Promoter Score van de gebruikers, 68%, het bedrijf aan anderen zou aanbevelen bij een klanttevredenheid van maar liefst 97%.   De omzet van Telemis over het afgelopen fiscale jaar, dat eindigde op 31 maart 2015, bedroeg € 8.002.157 terwijl de winst ten opzichte van het jaar ervoor toenam met 79% tot € 1.189.924. Het bedrijf consolideerde zijn sterke financiële positie verder met een totaal vermogen van € 7.056.074 en een balanstotaal van € 14.969.749. Tien jaar geleden was de omzet nog € 1.641.907 en kwam het balanstotaal uit op € 2.664.937.   Aan de basis van de solide financiële lange-termijn prestaties staat de strategie van Telemis om continu substantieel te investeren in R&D en in de voorzieningen die nodig zijn om een superieure klantenservice te bieden. Dit heeft geleid tot zowel bestendige relaties met bestaande klanten als voortdurende uitbreiding van het mondiale klantenbestand. Zo kondigde het bedrijf eerder dit jaar aan dat GSMN (Genolier Swiss Medical Network), een van de grootste netwerken van privéklinieken wereldwijd, heeft gekozen voor de Telemis PACS-oplossing in de drie Zwitserse taalgebieden. Met het meertalige, multi-platform systeem kunnen de GSMN-klinieken direct medische beelden delen via PC's, Mac's en mobiele toestellen.   Tot de andere belangrijke projecten tijdens het boekjaar behoren de uitbreiding van een PACS-systeem bij het openbare ziekenhuis Ospedale Oftalmico Sperino in Turijn en het aanboren van nieuwe markten door de PACS-faciliteiten ook beschikbaar te maken voor tablets en smartphones.   Bij de aankondiging van de resultaten tijdens de jaarlijkste aandeelhoudersvergadering constateerde Stephane Ketelaer, CEO van de Telemis Group: ,,We hebben een omzetstijging weten te behalen die overeenkomt met een gemiddelde jaarlijkse groei van 17% over de laatste tien jaar terwijl het balanstotaal over diezelfde periode met 19% per jaar is toegenomen. Onze strategie om significant te blijven investeren in techniek en service vormt de sleutel tot deze groei en onze solide financiële positie en het zal in de toekomst zorgen voor verdere groei naarmate we onze wereldwijde aanwezigheid uitbreiden.''   21/09/2015  

TM-Community: een instrument voor regionale uitwisseling.

Het principe In het bekken van Namen hebben vijf ziekenhuizen - die tot verschillende bestuurslichamen behoren - samenwerkingsprocessen in het leven geroepen dankzij de overdracht van medische beelden. Deze gegevensuitwisseling en deze samenwerkingen op afstand werden mogelijk gemaakt omdat de ziekenhuisdiensten uitgerust zijn met de functie TM-Community van Telemis-Medical: een oplossing die talrijke erg concrete voordelen biedt aan de aangesloten locaties.   Het uitwisselen van medische infrastructuren tussen meerdere medische locaties is zeker een van de meest opmerkelijke voordelen; bijvoorbeeld het verzenden van MRI-beelden die werden gemaakt in het CHU UCL Mont-Godinne Dinant  naar de kliniek St Luc de Bouge, of het verzenden van beelden van de Pet Scan van dezelfde locatie naar de Clinique Sainte Elisabeth in Namen, St Luc in Bouge, en zelfs het Centre Hospitalier de Wallonie Picarde van Doornik. De uitwisseling heeft ook betrekking op de medische vaardigheden van de specialisten, aangezien deze laatsten een beroep kunnen doen op de ervaring en het advies van een collega voor een tweede opinie door de beelden van de onderzoeken uit te wisselen. Tenslotte bevordert de TM-Community een betere communicatie in het kader van klinische onderzoeken.   En concreet? In de praktijk is het de locatie waar het onderzoek wordt uitgevoerd dat beslist om het dossier van een patiënt, een of meerdere onderzoeken of gewoonweg een reeks beelden, te verzenden naar het PACS van een andere locatie.  Het is dus niet de locatie op afstand die uit het lokale PACS komt "putten" en met deze procedure kan dus de regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd. En naast de technologie? Na het ontvangen van een aanvraag tot samenwerking tussen twee locaties wordt een overeenkomst gemaakt, waardoor de uitwisseling van beelden en patiëntengegevens tussen de ziekenhuizen mogelijk wordt. Deze overeenkomst dient te worden bekrachtigd door de medische raad en het ethisch comité van beide locaties. Hubert Meurisse, verantwoordelijke van het PACS-project van het CHU UCL Mont-Godinne Dinant verklaart: "Het partnerschap met Telemis liet toe om de technologieën afkomstig uit de "telegeneeskunde" te valoriseren en heeft in grote mate bijgedragen tot het bereiken van de doelstelling "film- en papiervrij" te bereiken terwijl een echte toegevoegde waarde wordt gegeven aan de diagnose en de medische opvolging van de patiënt".

Telemis Group behaalt ISO 9001- en ISO 13485-certificaat.

Louvain-la-Neuve, 15 juni 2015 - Telemis, de specialist in PACS-oplossingen (Picture Archiving & Communication Systems) voor ziekenhuizen en centra voor medische beeldvorming, heeft het ISO 9001- en ISO 13485-certificaat behaald voor het hoofdkantoor alsook voor de drie vestigingen in Toulouse (Frankrijk), Turijn (Italië) en Neuchâtel (Zwitserland).   De ISO-certificering gebeurt op vrijwillige basis, maar bestaat uit een grondige toetsing van alle procedures die nageleefd moeten worden om de kwaliteit van de geleverde diensten en producten te garanderen. Het hoofdkantoor in Louvain-la-Neuve (België) was reeds ISO-gecertificeerd en bij de verlenging hiervan werden ook de nevenvestigingen in het verificatieproces meegenomen.   "De pijlers van Telemis zijn innovatie, integratie en betrokkenheid en deze procedure belicht en optimaliseert de pijler 'ibetrokkenheid', zodat wij de allerbeste service kunnen garanderen voor al onze klanten", aldus Stephane Ketelaer, CEO van de groep.   De ISO 13485:2003-eisen zijn specifiek voor bedrijven die medische hulpmiddelen leveren. ISO 9001:2008 bevat eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem waarmee de klanttevredenheid verhoogd wordt door het invoeren van procedures voor continue verbetering.

Pagina's

Subscribe to telemis.com RSS