Vraag en antwoord - CHU Limoges.

Het Telemis-Medical PACS is sinds 2013 operationeel in het universitair ziekenhuis (CHU) van Limoges. Het CHU is verspreid over 5 verschillende geografische locaties met een totaal van 2010 bedden. Na 2 jaar gebruik leek het ons interessant de feedback op de installatie en het dagdagelijkse PACS-gebruik te analyseren. Hiervoor zijn we in gesprek gegaan met Prof. Monteil, hoofd Nucleaire geneeskunde en de heer Gendronneau, PACS-projectleider.   Wat vindt u van het installatiebeheer? "Ten opzichte van het oorspronkelijk bestek, realiseerden wij ons al heel snel dat de praktijk om enkele aanpassingen vroeg. Telemis luisterde naar onze wensen voor functionele en technische aanpassingen en deze zijn geïmplementeerd. Het is zonder enige twijfel te danken aan de actieve opvolging door het hele team van applicatie-ingenieurs en een meeting in Limoges met de R&D van Telemis dat de installatie van het PACS zo vlot en zonder grote problemen verlopen is", aldus de heer Gendronneau.    "Wat wij uitermate waarderen", vertelt Prof. Monteil, "is dat Telemis een menselijke en flexibele insteek heeft in vergelijking met grote organisaties. Dit ziet men onmiddellijk terug in het dagdagelijkse gebruik van het PACS aangezien het ontwikkeld is in 'gebruikersmodus'. Met andere woorden, de functies van het PACS zijn ontwikkeld met het oog op de eindgebruiker en zijn dus zeer gebruiksvriendelijk."   Wat vindt u van de opvolging door het Telemis-team? "Over het algemeen is voldaan aan onze wensen; de opvolging gebeurt automatisch en op tijd. We hebben niet voor onaangename verrassingen gestaan met Telemis. De updates gebeuren op tijd, de versiewijzigingen zijn zonder gevaar en zonder regressie en de functionaliteit wordt aanzienlijk uitgebreid. Telemis kan dit aan in vergelijking met andere grote leveranciers", aldus de heer Gendronneau.     Voor wat betreft de nucleaire geneeskunde "hebben een grote veranderingen plaatsgevonden en zijn de teamvergaderingen veel doeltreffender dankzij het PACS", legt Prof. Monteil uit. Uiteraard gaan de naverwerkingsconsoles bij nucleaire geneeskunde nog verder dan de normale capaciteiten van PACS. "Het Telemis-team is echter uiterst gemotiveerd om vooruit te komen op dat gebied",voegt Prof. Monteil hieraan toe, "Voor wat betreft de beeldvorming in coupes is de tool zonder meer goed gedefinieerd en geoptimaliseerd".   Wat vindt u van de flexibiliteit van Telemis? Didier Gendronneau, PACS-projectleider bij het CHU van Limoges, vertelt: "Ten eerste hebben we een functionele flexibiliteit geconstateerd: verschillende gebruikers in verschillende werkomgevingen gebruiken dezelfde tool. Ten tweede de technische flexibiliteit: het Telemis-Medical PACS is uiterst configureerbaar. En ten derde en ten laatste de menselijke flexibiliteit, bij het beheer en de opvolging van het project."   Het principe van 'onbeperkte support' is een belangrijk pluspunt bij het installeren van een PACS in universitaire omgevingen. Ook van belang is dat alle aanvullende services en softwareontwikkelingen gerealiseerd zijn zonder bijkomende kosten ten opzichte van het oorspronkelijk ondertekende contract in het bestek.   29/04/2016        

MACS Symposium...naar een territoriale benadering!

Op donderdag 14 januari 2016 werd in de Cercle National des Armées de 10de editie gehouden van het Telemis Symposium rond het thema “Van PACS tot territoriale MACS” Prof. Jacques Monteil en dhr. Cédric Gervaux van het Centre Hospitalier Universitaire de Limoges legden getuigenis af over het ‘niche’ aspect van de nucleaire geneeskunde in het PACS/MACS met de integratie van beelden door middel van aangepaste, meer ergonomische en "RCP” georiënteerde fusietools via de Telemis tool. Dhr. Joël Petit, verantwoordelijke voor het Medisch-Technische Project in het Centre Hospitalier de Versailles vertelde ons dat de "inspanningstesten, endoscopieën, anatomopathologische beelden, operatievideo’s, naast radiografieën en nucleaire geneeskunde, nu natuurlijk worden opgeslagen in zijn Telemis PACS, of liever in zijn Telemis MACS" zodat iedereen in de instelling er toegang toe heeft. Dr. Pascal Beroud, ex-voorzitter van het Syndicat des Radiologues Hospitaliers, hoofd van de dienst Beeldvorming van de Groupe Hospitalier Est Francilien weidde uit over de coördinatie die nodig is om de wachtdienst voor de 3 instellingen van de regio Nord Seine et Marne in goede banen te leiden en benadrukte dat "de uitdaging van beeldvorming niet alleen bestaat uit het verwerven van de nieuwe beeldvormende modaliteiten maar ook en vooral uit de nieuwe territoriale samenwerkingsstructuren die moeten worden uitgewerkt. De vraag over de samenwerking Publiek/Privé neemt in de debatten over actuele kwesties een centrale plaats in”. Dhr. Laurent Roussel, Directeur van het Informatiesysteem van het Centre de Lutte Contre le Cancer van Caen, introduceerde zijn portaal voor de verspreiding van resultaten waardoor meer dan duizend artsen in de regio op een veilige manier en in real-time toegang kunnen krijgen tot recepten, voorschriften, laboratoriumresultaten, verslagen en, uiteraard, medische beeldvorming met een koppeling naar het regionale portaal voor beeldvorming van Telemis. Tijdens het tweede deel van de dag kon Mevr. Dominique Radureau, Directrice van strategie en coördinatie CHT Rance Emeraude (St Malo, Dinan, Cancale) in een gezamenlijke presentatie met Dr. Nicolas Morcet, vrij radioloog Administrateur van het GCS (dat de ziekenhuizen groepeert van Saint Malo, Dinan en de groepering van vrije radiologen van Cèdres) de territoriale samenwerking publiek/privé illustreren met betrekking tot het beeldvormingsaanbod waardoor meerdere publieke/privé-instellingen worden gegroepeerd, met name : twee ziekenhuizen, twee radiologiecentra en drie doorlichtingscentra. Om deze dag af te sluiten, werd een rondetafelgesprek geleid door Dr. Jacques Albisetti nationaal coördinator van de groep SFR-Téléradio en lid van de rvb van het Syndicat des Radiologues Hospitaliers en Dr. Jean-Luc Montazel (vrij radioloog in Annecy). Hierin werd ruim aandacht besteed aan het feit dat de teleradiologie erin is geslaagd om twee vroeger gescheiden werelden, het publieke en het private, te verenigen en dat dit de toekomst is. Naar aanleiding van dit evenement beantwoordden wij de vraag: “Waarom organiseert Telemis dit soort evenementen”? Voor een bedrijf als Telemis is het belangrijk om de actoren op het terrein samen te brengen en zich vrijwillig in te zetten voor de aanpak en de organisatie van dergelijke dagen tijdens dewelke het uitwisselen van ervaringen wordt bevorderd en waar technische en functionele gebruikers ideeën kunnen uitwisselen over actuele thema’s. 03/03/2016

Nieuwe PACS-software heeft meer geïntegreerde functionaliteit en minimaliseert de noodzaak van externe hulpprogramma's.

Versie 4.7 van toonaangevend platform voor het archiveren en uitwisselen van medische beelden biedt uitgebreide tools voor radiologische en klinische toepassingen. Louvain-la-Neuve (België), 9. November 2015 – Telemis, gespecialiseerd in medische beeldvorming, archivering en uitwisseling, heeft op de radiologievakbeurs Journées Françaises de Radiologie (JFR) in Parijs een nieuwe versie gepresenteerd van zijn populaire PACS-software (Picture Archiving & Communication System). Telemis-Medical PACS versie 4.7 bevat nieuwe functies voor radiologen, waaronder een vierdimensionale MRI-visualisatie, geïntegreerde follow-up voor tumoren en een efficiënter traceringssysteem voor volumemetingen. Het werk van klinische medici wordt verder vereenvoudigd met 3D-visualisatie en de mogelijkheid om 360°-medische beelden uit te wisselen. Door de ingebouwde functionaliteiten van hoog niveau verbetert Telemis-Medical PACS versie 4.7 de efficiëntie doordat het minder vaak nodig is om over te schakelen naar beeldvormingssoftware van derden. Zo biedt Telemis nu reguliere en geavanceerde multi-echo MRI- en multi-fase visualisatiehulpmiddelen. Deze zijn ontwikkeld op basis van onderzoek en validatie bij klanten, waaronder universiteiten, ziekenhuizen en klinieken. Meer dan 40% van het gebruik van PACS-software betreft oncologie. Hier vereenvoudigt flexibele en gebruiksvriendelijke geïntegreerde tumortracering het beheer van op CD-ROM opgeslagen anamneses en progressiebewaking aan de hand van CHOI-, PERCIST- en RECIST-criteria (1). Verder profiteren klinische medici van de nieuwe driedimensionale visualisatie, die de pathologie beter verbeeldt en de uitleg ervan aan de patiënt makkelijker maakt. Daarnaast richt versie 4.7 zich tevens op verbeterde communicatie. Zo stroomlijnt de 'Skype met 1 klik'-module de dialoog tussen artsen en, bij teleradiologie, met beeldtechnici. "Communicatie tussen specialisten is essentieel, evenals communicatie tussen onze gebruikers en onze ontwikkelaars'', zegt president-directeur Stephane Ketelaer van Telemis Group. "Klanttevredenheid door nauwe relaties en uitmuntende service staan aan de basis van wat wij doen. Daarom hebben we, in aanvulling op onze hotline-service en onze medewerkers in het veld, in versie 4.7 een functie opgenomen die elke gebruiker in staat stelt met één klik verbinding te maken met ons ondersteuningsplatform. Op die manier is het mogelijk om assistentie te vragen, informatie te krijgen en deel te nemen aan discussies op onze forums.'' Evenals in vorige jaren greep Telemis de JFR-conferentie aan om zijn laatste prototypen en modernste technologieën te presenteren. Bezoekers kregen de kans om hun inzichten te delen met ontwikkelaars van Telemis, de voordelen van de diverse op de beurs  gedemonstreerde concepten te bespreken en op hun favoriete prototypen te stemmen. De concepten die de meeste stemmen hebben gekregen zullen waarschijnlijk worden geïntegreerd in toekomstige versies van Telemis-Medical PACS. (1) CHOI-, PERCIST- en RESIST-criteria zijn drie medische evaluatiecriteria voor tumoren die veelvuldig worden toegepast bij oncologische nazorg. 09/11/2015    

Telemis ziet wereldwijde omzet in tien jaar met 500% toenemen.

Continue investeringen in toonaangevend PACS-platform en superieure klantenservice bezorgen specialist in medische beeldbewerking dertien opeenvolgende winstgevende jaren.   Louvain-la-Neuve (België), 21. September 2015 – Ontwikkelaar van software voor medische beeldbewerking Telemis heeft zijn resultaten voor het financiële jaar 2014–2015 bekendgemaakt. Hieruit blijkt dat de in PACS (Picture Archiving & Communication Systems) gespecialiseerde onderneming voor het dertiende jaar op rij winstgevend was en dat de omzet in het afgelopen decennium met bijna 500% is gegroeid.   De recente cijfers volgen op een jaar waarin Telemis een nieuwe generatie MACS-programmatuur (Multimedia Archive & Communication Systems) introduceerde, geschikt voor diverse platforms en talen. Daarnaast werden marktaandeel en omzetgroei geconsolideerd met een aantal mondiaal toonaangevende ziekenhuizen en gezondheidscentra. Bovendien liet een internationaal klantonderzoek bij bijna 200 organisaties zien dat een Net Promoter Score van de gebruikers, 68%, het bedrijf aan anderen zou aanbevelen bij een klanttevredenheid van maar liefst 97%.   De omzet van Telemis over het afgelopen fiscale jaar, dat eindigde op 31 maart 2015, bedroeg € 8.002.157 terwijl de winst ten opzichte van het jaar ervoor toenam met 79% tot € 1.189.924. Het bedrijf consolideerde zijn sterke financiële positie verder met een totaal vermogen van € 7.056.074 en een balanstotaal van € 14.969.749. Tien jaar geleden was de omzet nog € 1.641.907 en kwam het balanstotaal uit op € 2.664.937.   Aan de basis van de solide financiële lange-termijn prestaties staat de strategie van Telemis om continu substantieel te investeren in R&D en in de voorzieningen die nodig zijn om een superieure klantenservice te bieden. Dit heeft geleid tot zowel bestendige relaties met bestaande klanten als voortdurende uitbreiding van het mondiale klantenbestand. Zo kondigde het bedrijf eerder dit jaar aan dat GSMN (Genolier Swiss Medical Network), een van de grootste netwerken van privéklinieken wereldwijd, heeft gekozen voor de Telemis PACS-oplossing in de drie Zwitserse taalgebieden. Met het meertalige, multi-platform systeem kunnen de GSMN-klinieken direct medische beelden delen via PC's, Mac's en mobiele toestellen.   Tot de andere belangrijke projecten tijdens het boekjaar behoren de uitbreiding van een PACS-systeem bij het openbare ziekenhuis Ospedale Oftalmico Sperino in Turijn en het aanboren van nieuwe markten door de PACS-faciliteiten ook beschikbaar te maken voor tablets en smartphones.   Bij de aankondiging van de resultaten tijdens de jaarlijkste aandeelhoudersvergadering constateerde Stephane Ketelaer, CEO van de Telemis Group: ,,We hebben een omzetstijging weten te behalen die overeenkomt met een gemiddelde jaarlijkse groei van 17% over de laatste tien jaar terwijl het balanstotaal over diezelfde periode met 19% per jaar is toegenomen. Onze strategie om significant te blijven investeren in techniek en service vormt de sleutel tot deze groei en onze solide financiële positie en het zal in de toekomst zorgen voor verdere groei naarmate we onze wereldwijde aanwezigheid uitbreiden.''   21/09/2015  

Pagina's

Subscribe to telemis.com RSS