1ste regionale dag van de teleradiologie - Bretagne.

Telemis hecht zeer veel waarde aan de kwaliteit van hun producten en klantenservice. Om het kwaliteitsniveau te meten, voert Telemis regelmatig tevredenheidsenquêtes uit bij haar klanten. De resultaten van de enquête voor 2014 zijn ondertussen bekend. Het onderzoek was gericht op de mate van tevredenheid over de producten, maar wou daarnaast nog een stap verder gaan. Ook de kwaliteit van de installatieservice en de opvolging op de klantenlocatie en van de 'hotline' werden gemeten. De enquête is naar 198 klantenlocaties gestuurd met een exemplaar voor het hoofd radiologie, de IT-verantwoordelijke en de 'PACS-manager'. Wat zijn de belangrijkste conclusies? Naast de hoge respons van 74%, die dus een zeer representatief realistisch beeld geeft, bemerken we een zeer interessante 'Net Promoter Score' (NPS). Deze NPS wordt vaak gebruikt bij marktonderzoeken en geeft de algemene tevredenheid met betrekking tot een product of een dienst aan. De NPS wordt uitgedrukt in een waarde tussen de -100% en 100%, waarbij een score van 50% als uitstekend wordt beschouwd. Uit de enquête voor 2014 bleek dat de gebruikers Telemis een NPS van 68% toekennen. Ter vergelijking: de Apple iPad behaalde in 2012 een NPS van 65%, Amazon scoort 69%, Adobe komt uit op 33% en de producten van HP op 34%. Bijna 97% van de Telemis-gebruikers geeft aan tevreden te zijn over de PACS-installatie! Meer dan 72% van de klanten geeft aan ook zeer tevreden te zijn over hun relatie met de ingenieurs van Telemis. De kwaliteit van de ondersteuning wordt ook hoog gewaardeerd, met tevredenheidsscores van meer dan 95% voor wat betreft de bereikbaarheid, de tijd om tot een oplossing te komen en de kwaliteit van de aangebrachte oplossing. Uit deze cijfers blijkt ook een verbetering ten opzichte van de enquête in 2012 voor alle vermelde punten. De audit van deze onderzoeksresultaten werd uitgevoerd door het internationale bedrijf 'Listen', dat gespecialiseerd is in marktonderzoeken. 04/07/2014

Totale dematerialisatie via het Web - Ervaring van het ziekenhuis van Moeskroen (CHM).

Dokter Dechambre, hoofd radiologie in het ziekenhuis van Moeskroen Het Ziekenhuis van Moeskroen beschikt sinds 2007 over een PACS Telemis-Medical. Een van de doelstellingen was de externe dematerialisatie van de beelden door middel van een gebruikersvriendelijk en functioneel hulpmiddel waarbij tegelijkertijd toch de vertrouwelijkheid van de informatie wordt gegarandeerd. In eerste instantie gaf het CHM de voorkeur aan een overgangsfase met enerzijds distributie van de beelden op cd-rom en anderzijds webondersteuning naar externe correspondenten. Na de organisatie van informatiesessies en praktische demonstraties voor alle externe artsen wezen de verantwoordelijken van dit project binnen het ziekenhuis in maart 2008 een groep van controlegebruikers aan. In deze groep bevonden zich zowel sterk geautomatiseerde als minder sterk geautomatiseerde profielen en de bedoeling was om samen de procedures en de processen te verfijnen. In 2010 maakte deze groep bekend dat ze niet langer cd-roms wilde ontvangen, maar uitsluitend via het Web wilde werken. Om de overgrote meerderheid van de correspondenten voldoende tijd te geven om hun informatica-apparatuur globaal te verbeteren, besloot het CHM echter pas in januari 2011 om het systematisch branden van cd-roms stop te zetten. Wat kunnen we hieruit leren? De praktische vormingssessies voor de correspondenten werden zeer goed onthaald. Dankzij de grote controlegroep konden de processen voor de web-tool worden verfijnd en kon ook goede informatie worden gegeven aan de patiënten, onder meer door brochures. Het invoeren van een klikbare koppeling op de verslagen die aan de correspondenten worden gezonden via beveiligde e-mail werd door hen sterk op prijs gesteld. Met deze koppeling kunnen de beelden op de webserver worden weergegeven met één enkele muisklik zonder dat men authentificatievelden moet invullen. Het CHM stelde een aanzienlijke daling vast van de productie van cd-roms (van 22.320 cdroms in 2008 naar 7.600 cd-roms in 2011). Vandaag zijn de enkele cd-roms die worden gebrand (ongeveer 1.850 in 2013) bestemd voor zeer precieze aanvragen van artsen buiten de geografische zone van Moeskroen en Doornik (3% van de aanvragen) of voor deskundigenonderzoek. * CHM - 350 bedden - 8 radiologen - 34% van de aanvragen afkomstig van artsen buiten de faciliteit en 66% van de aanvragen afkomstig van artsen van het CHM (hospitalisaties en raadplegingen) 15/06/2014

Kwantificering van ijzer en levervet... in de PACS?

Overbelasting van de lever door ijzer kan geassocieerd worden met hemochromatose, een erfelijke afwijking die verantwoordelijk is voor een overmatige absorptie en opstapeling van ijzer in het lichaam. Dit kan zeer ernstige complicaties veroorzaken (cirrose, hepatocellulair carcinoom, enz.) en daarom is een vroegtijdige opsporing en behandeling uitermate belangrijk. Het stellen van de diagnose is zeer complex aangezien de ziekte geen symptomen veroorzaakt: jarenlang kon de vermoedelijke diagnose uitsluitend worden bevestigd door een leverbiopsie. De vooruitgang van de beeldvormende technieken Hoewel de meeste hemochromatosen door genetisch onderzoek kunnen worden gediagnosticeerd, blijven er ook nog atypische vormen. Omdat beeldvorming met magnetische resonantie (MRI) uitermate gevoelig is voor de aanwezigheid van ijzer, betekende deze techniek een belangrijke vooruitgang en hiermee kan op vandaag een nauwkeurige kwantificering gebeuren van de hoeveelheid ijzer in de lever. Men analyseert de verlaging van het leversignaal op de gradiënt-echosequenties met een toenemende echotijd en maakt gebruik van de paraspinale spieren als referentie. Zo werd aangetoond dat dat MRI een schatting kan geven van de belasting van de lever door ijzer die vergelijkbaar is met de informatie verkregen via biopsie. Professor Yves Gandon, Universitair ziekenhuis van Rennes Dit domein en het in de praktijk brengen van deze theorie is al meer dan 15 jaar de passie van Professor Yves Gandon, afdelingshoofd medische beeldvorming van het Universitair ziekenhuis van Rennes. Naast het medisch valideren van deze techniek, ontwikkelde hij zelf informaticaalgoritmen waarmee de berekening kan worden geautomatiseerd. In de praktijk moet de radioloog 5 ROI (Region of Interest) aanduiden op het relevante NMR-beeld waarna de resulterende curven onmiddellijk worden gegenereerd. Een internetsite laat ondertussen al toe om de berekening 'online' te maken. Het duurt slechts enkele minuten om manueel te verbinden met het internet en de website, de metingen in te voeren en het resultaat te bekomen. En wat is de plaats van PACS hierbij? De installatie van de nieuwe PACS Telemis-Medical in het CHU van Rennes bood tevens de gelegenheid om de procedures te stroomlijnen en te vergemakkelijken. Dankzij de samenwerking tussen het Universitaire ziekenhuis en Telemis kon Professor Gandon het algoritme ombuigen tot een 'plug-in'versie van zijn PACS. Concreet betekent dit dat elke PACS-gebruiker gewoon het relevante beeld moet selecteren en op de sneltoets «IronByMr» klikken. De rest van de procedures van bijwerken, laden van de plug-in en van de beelden gebeurt volledig automatisch en vereist noch tijd, noch enige manipulatie. Het volstaat om de ROI aan te duiden om de grafische resultaten te laten weergeven en te laten opnemen in de PACS. Op het scherm wordt tevens een voorstel van verslag weergegeven. Alle Telemis PACS? Om dit hulpmiddel een zo groot mogelijke verspreiding te geven binnen de medische gemeenschap, besliste Prof. Gandon om zijn plug-in beschikbaar te stellen voor alle Telemis-klanten. «Het volstaat om naar de website www.ironbymr.fr te surfen en de instructiestevolgen»,zegtdeProfessor. «Concreet betekent dit dat alle radiologen-gebruikers van Telemis vanaf nu dit algoritme kunnen gebruiken om de hoeveelheid ijzer en levervet op 1,5T en 3T te kwantificeren en dit met evenveel gemak als de radiologen van het Universitaire ziekenhuis van Rennes.» 01/05/2014

1ste regionale dag van de teleradiologie - Bretagne.

Op 16 januari laatstleden konden professionele zorgverleners met elkaar van gedachten wisselen over de Bretoense realisaties op het vlak van teleradiologie, in het kader van de grote uitdagingen die worden gevormd door de permanentie en continuïteit van de zorgverlening. Het evenement was een combinatie van presentaties en videoreportages over reeds lopende projecten zoals de teleradiologie tussen Douarnenez en Quimper. Tezelfdertijd vonden er ook sessies plaats voor het uitwisselen en delen van ervaringen, met als thema onder meer de installatie van het regionale Telemis PACS project tussen het Universitair Ziekenhuis van Rennes, het Ziekenhuis van Fougères, het Ziekenhuis van Redon en het Ziekenhuis van Vitré, evenals openbare/private samenwerkingen op het grondgebied van Saint - Malo. Dit initiatief van de "GCS e-Santé Bretagne" kende ongetwijfeld een groot succes en de deelnemers hebben nu al afspraken gemaakt voor een tweede editie. 03/02/2014

Pagina's

Subscribe to telemis.com RSS