TM-Community: een instrument voor regionale uitwisseling.

Het principe In het bekken van Namen hebben vijf ziekenhuizen - die tot verschillende bestuurslichamen behoren - samenwerkingsprocessen in het leven geroepen dankzij de overdracht van medische beelden. Deze gegevensuitwisseling en deze samenwerkingen op afstand werden mogelijk gemaakt omdat de ziekenhuisdiensten uitgerust zijn met de functie TM-Community van Telemis-Medical: een oplossing die talrijke erg concrete voordelen biedt aan de aangesloten locaties.   Het uitwisselen van medische infrastructuren tussen meerdere medische locaties is zeker een van de meest opmerkelijke voordelen; bijvoorbeeld het verzenden van MRI-beelden die werden gemaakt in het CHU UCL Mont-Godinne Dinant  naar de kliniek St Luc de Bouge, of het verzenden van beelden van de Pet Scan van dezelfde locatie naar de Clinique Sainte Elisabeth in Namen, St Luc in Bouge, en zelfs het Centre Hospitalier de Wallonie Picarde van Doornik. De uitwisseling heeft ook betrekking op de medische vaardigheden van de specialisten, aangezien deze laatsten een beroep kunnen doen op de ervaring en het advies van een collega voor een tweede opinie door de beelden van de onderzoeken uit te wisselen. Tenslotte bevordert de TM-Community een betere communicatie in het kader van klinische onderzoeken.   En concreet? In de praktijk is het de locatie waar het onderzoek wordt uitgevoerd dat beslist om het dossier van een patiënt, een of meerdere onderzoeken of gewoonweg een reeks beelden, te verzenden naar het PACS van een andere locatie.  Het is dus niet de locatie op afstand die uit het lokale PACS komt "putten" en met deze procedure kan dus de regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd. En naast de technologie? Na het ontvangen van een aanvraag tot samenwerking tussen twee locaties wordt een overeenkomst gemaakt, waardoor de uitwisseling van beelden en patiëntengegevens tussen de ziekenhuizen mogelijk wordt. Deze overeenkomst dient te worden bekrachtigd door de medische raad en het ethisch comité van beide locaties. Hubert Meurisse, verantwoordelijke van het PACS-project van het CHU UCL Mont-Godinne Dinant verklaart: "Het partnerschap met Telemis liet toe om de technologieën afkomstig uit de "telegeneeskunde" te valoriseren en heeft in grote mate bijgedragen tot het bereiken van de doelstelling "film- en papiervrij" te bereiken terwijl een echte toegevoegde waarde wordt gegeven aan de diagnose en de medische opvolging van de patiënt".

Telemis Group behaalt ISO 9001- en ISO 13485-certificaat.

Louvain-la-Neuve, 15 juni 2015 - Telemis, de specialist in PACS-oplossingen (Picture Archiving & Communication Systems) voor ziekenhuizen en centra voor medische beeldvorming, heeft het ISO 9001- en ISO 13485-certificaat behaald voor het hoofdkantoor alsook voor de drie vestigingen in Toulouse (Frankrijk), Turijn (Italië) en Neuchâtel (Zwitserland).   De ISO-certificering gebeurt op vrijwillige basis, maar bestaat uit een grondige toetsing van alle procedures die nageleefd moeten worden om de kwaliteit van de geleverde diensten en producten te garanderen. Het hoofdkantoor in Louvain-la-Neuve (België) was reeds ISO-gecertificeerd en bij de verlenging hiervan werden ook de nevenvestigingen in het verificatieproces meegenomen.   "De pijlers van Telemis zijn innovatie, integratie en betrokkenheid en deze procedure belicht en optimaliseert de pijler 'ibetrokkenheid', zodat wij de allerbeste service kunnen garanderen voor al onze klanten", aldus Stephane Ketelaer, CEO van de groep.   De ISO 13485:2003-eisen zijn specifiek voor bedrijven die medische hulpmiddelen leveren. ISO 9001:2008 bevat eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem waarmee de klanttevredenheid verhoogd wordt door het invoeren van procedures voor continue verbetering.

Oftalmico schakelt over op MACS…

Het Ospedale Oftalmico Sperino bevindt zich in Turijn, in het noordoosten van Italië. Het is een openbaar ziekenhuis dat gespecialiseerd is in de behandeling van oogheelkundige aandoeningen. Het is het regionale referentieziekenhuis voor Piemonte wat betreft kinderoftalmologie, plastische en reconstructieve oogheelkunde, traumatologie, glaucoom en hoornvliesaandoeningen. Hier is ook de universitaire oogkliniek gevestigd. Voor de afdeling radiologie maakt het ziekenhuis al verschillende jaren gebruik van het PACS-systeem van Telemis  en het wil zijn archiveringssysteem voor medische beelden nu uitbreiden naar andere specialismen.   In de praktijk? Het beheer van patiëntenidentiteit is een belangrijk element bij de installatie van een MACS - Multimedia Archiving Communication System: de informatica en biomedische teams en de projectverantwoordelijken van Telemis werken samen om het begrip worklist uit te breiden het volledige ziekenhuis en buiten de radiologie-afdeling. De Telemis-teams werken samen met de medische teams voor het realiseren van de volledige inventaris van modaliteiten buiten de radiologie en evalueren hun aansluitingscapaciteiten: het gaat erom de prioriteiten van elke afdeling te bepalen en zo tot een geïntegreerd operationeel systeem voor het hele ziekenhuis te komen. Buiten de technische opvolging bestaat een belangrijk deel van het project uit de opleiding van de gebruikers voor het consulteren en verzenden van beelden.  De opleiding van de gebruikers leidt tot een grote tevredenheid dankzij de "all inclusive" benadering van de Telemis MACS: het onbeperkte aantal "on site"-opleidingen en configuraties vormt de beste garantie voor de uiteindelijke tevredenheid van de klant!    Met welke doeleinden?  Het Ospedale Oftalmico Sperino streeft verschillende doelen na:  Een verbetering van de kwaliteit van de opvolging door het ter beschikking stellen van een uitgebreid patiëntenbeeldarchief aan alle afdelingen van het ziekenhuis;  Het optimaliseren en hergebruiken van de aanvankelijk gerealiseerde investering in radiologie om tegemoet te komen aan de behoeften van de hele medische gemeenschap in het ziekenhuis en het bevorderen van de uitwisseling van patiënteninformatie; Een bijdrage leveren aan het wetenschappelijk onderzoek dankzij de activering van gegevens uit kennisdatabanken. “Met de installatie van de MACS-oplossing gaat het ziekenhuis Oftalmico verder op het ingeslagen pad naar dematerialisering en dit voor alle afdelingen; dit initiatief werd gestart met de installatie van PACS als eerste archief dat uitsluitend bedoeld was voor de beelden van de radiologie-afdeling. Deze netwerkoplossing, die de centralisering van alle documenten en onderzoeken van elke patiënt mogelijk maakt, zal een grotere interactie tussen de diensten mogelijk maken en een verbetering van de kwaliteit van de klinische opvolging" verklaart Dokter Sardi, directeur van Oftalmico.  

Pagina's

Subscribe to telemis.com RSS