Oftalmico schakelt over op MACS…

Het Ospedale Oftalmico Sperino bevindt zich in Turijn, in het noordoosten van Italië. Het is een openbaar ziekenhuis dat gespecialiseerd is in de behandeling van oogheelkundige aandoeningen. Het is het regionale referentieziekenhuis voor Piemonte wat betreft kinderoftalmologie, plastische en reconstructieve oogheelkunde, traumatologie, glaucoom en hoornvliesaandoeningen. Hier is ook de universitaire oogkliniek gevestigd. Voor de afdeling radiologie maakt het ziekenhuis al verschillende jaren gebruik van het PACS-systeem van Telemis  en het wil zijn archiveringssysteem voor medische beelden nu uitbreiden naar andere specialismen.   In de praktijk? Het beheer van patiëntenidentiteit is een belangrijk element bij de installatie van een MACS - Multimedia Archiving Communication System: de informatica en biomedische teams en de projectverantwoordelijken van Telemis werken samen om het begrip worklist uit te breiden het volledige ziekenhuis en buiten de radiologie-afdeling. De Telemis-teams werken samen met de medische teams voor het realiseren van de volledige inventaris van modaliteiten buiten de radiologie en evalueren hun aansluitingscapaciteiten: het gaat erom de prioriteiten van elke afdeling te bepalen en zo tot een geïntegreerd operationeel systeem voor het hele ziekenhuis te komen. Buiten de technische opvolging bestaat een belangrijk deel van het project uit de opleiding van de gebruikers voor het consulteren en verzenden van beelden.  De opleiding van de gebruikers leidt tot een grote tevredenheid dankzij de "all inclusive" benadering van de Telemis MACS: het onbeperkte aantal "on site"-opleidingen en configuraties vormt de beste garantie voor de uiteindelijke tevredenheid van de klant!    Met welke doeleinden?  Het Ospedale Oftalmico Sperino streeft verschillende doelen na:  Een verbetering van de kwaliteit van de opvolging door het ter beschikking stellen van een uitgebreid patiëntenbeeldarchief aan alle afdelingen van het ziekenhuis;  Het optimaliseren en hergebruiken van de aanvankelijk gerealiseerde investering in radiologie om tegemoet te komen aan de behoeften van de hele medische gemeenschap in het ziekenhuis en het bevorderen van de uitwisseling van patiënteninformatie; Een bijdrage leveren aan het wetenschappelijk onderzoek dankzij de activering van gegevens uit kennisdatabanken. “Met de installatie van de MACS-oplossing gaat het ziekenhuis Oftalmico verder op het ingeslagen pad naar dematerialisering en dit voor alle afdelingen; dit initiatief werd gestart met de installatie van PACS als eerste archief dat uitsluitend bedoeld was voor de beelden van de radiologie-afdeling. Deze netwerkoplossing, die de centralisering van alle documenten en onderzoeken van elke patiënt mogelijk maakt, zal een grotere interactie tussen de diensten mogelijk maken en een verbetering van de kwaliteit van de klinische opvolging" verklaart Dokter Sardi, directeur van Oftalmico.  

Wonden, decubitus, dermato: alles in het PACS!

Hoe de evolutie van een wonde objectief beoordelen? De radiologische behoeften wat betreft de opslag en opvolging van pathologieën zijn bekende onderwerpen die al vele jaren worden bestudeerd.  Maar, hoe staat het met de behoeften van de clinici: hoe objectief de evolutie van een wonde, decubitus beoordelen of een complexe chirurgische ingreep voorbereiden? Hoe foto's van slagen en verwondingen, die in de spoedgevallenafdeling werden vastgesteld, reproduceren... twee jaar na de feiten? U zei DICOM? De meeste PACS gaven de voorrang aan beelden in DICOM-formaat omdat ze gestandaardiseerd zijn en ze bovendien het beeld koppelen aan de persoonlijke informatie van de patiënt: naam, uniek idenficatie nummer en geboortedatum. Sinds 10 jaar behandelt Telemis ook JPG-beelden en videos in AVI-formaat hetgeen het mogelijk maakt het potentieel van de gebruikte technologie uit te breiden naar een MACS-concept voor alle ziekenhuisafdelingen. De grote uitdaging blijft echter nog steeds om "het JPG-beeld te koppelen aan de juiste patiënt" en dit vormt daardoor een mogelijke bron van fouten vooral wanneer het nodig is om de wonden van verschillende patiënten te identificeren. Het spel "wie is dit? " zou daardoor al snel in een nachtmerrie kunnen veranderen. Waarom is dit zo complex? De grote moeilijkheid is de koppeling tussen de beeldopname en de ondubbelzinnige identificatie van de patiënt. "Vandaag gebruikt een groot aantal artsen smartphones of tablets waardoor foto's van een goede kwaliteit kunnen worden genomen om a posteriori de medische bewijzen te illustreren en te vergelijken. " zegt Didier CAUCHOIS, Verantwoordelijke voor de informaticasystemen en organisatie van het Regionaal centrum voor kankerbestrijding in Lille, Centre Oscar Lambret. De echte uitdaging bestaat erin een lijst van patiënten te importeren op deze draagbare randapparatuur en deze - vanaf de beeldopname - te koppelen aan het juiste onderzoek of het correcte beeld. Om deze krachttoer te realiseren gebruikte Telemis zijn TM-Worklist-oplossing die toelaat om een ziekenhuisworklist af te leveren zonder dat deze gekoppeld is aan het RIS dat per definitie samenhangt met de radiologie afdeling. Afhankelijk van de HIS partners en het patiëntendossier van de ziekenhuisinstelling is de TM-Worklist in staat om een worklist af te leveren per arts, per afdeling of globaal voor de instelling. Daarnaast ontwikkelde Telemis TM-Capture, een nieuwe oplossing die in staat is de lijsten met onderzoeken terug te halen, foto's te maken en ze rechtstreeks naar het dossier van de patiënt over te brengen in het PACS/MACS vanaf mobiele randapparatuur iOS of Android. Deze ergonomische oplossing vereist geen enkele voorafgaande installatie en de overdracht gebeurt met enkele klikken. Maar wat moet de clinicus in de praktijk doen? De clinicus moet gewoon het instrument TM-Capture starten op zijn smartphone of tablet, hij selecteert dan de patiënt in zijn gepersonaliseerde lijst met onderzoeken en hij neemt een foto van de te objectiveren pathologie.  Vervolgens bevestigt hij de ingevoerde informatie en stuurt alles naar het PACS/MACS. De aldus gegenereerde en overgedragen beelden worden in het patiëntendossier geplaatst op het Telemis systeem van de instelling op dezelfde manier als een radiologisch onderzoek.  De onderzoekingen, visualisaties en vergelijkingen tussen negatieven worden sterk vergemakkelijkt door het gebruik van de gebruikelijke Telemis-instrumenten. Een voorbeeld? Het Centre Oscar Lambret in Lille zal de eerste locatie zijn die van deze nieuwe oplossing gebruik maakt.

GSMN kiest multi-platform medische beeldvormingstechnologie van Telemis voor Zwitserse klinieken.

Goed beveiligde oplossing verbetert hoogwaardige patiëntzorg in klinieken in alle drie taalregio's van Zwitserland. Louvain-la-Neuve, (België), 2. Februari 2015 – Genolier Swiss Medical Network (GSMN), het op een na grootste netwerk van privéklinieken in Zwitserland, heeft gekozen voor een Telemis PACS, een multiplatform en meertalige oplossing voor medische beeldvorming (Picture Archiving and Communication System).  Het beveiligde systeem, dat in alle 15 klinieken van GSMN is geïmplementeerd, maakt snellere kwaliteitszorg mogelijk, doordat medisch personeel en patiënten medisch beeldmateriaal nu snel en eenvoudig kunnen delen en bekijken. GSMN - de enige particuliere medische onderneming die in alle drie Zwitserse taalregio's actief is - biedt zowel aan Zwitserse als aan buitenlandse patiënten zorg van het allerhoogste niveau. De onderneming heeft circa 2300 mensen in dienst, onder wie ongeveer 1400 artsen. Het PACS-systeem dat Telemis heeft geïmplementeerd in de GSMN-klinieken biedt geavanceerde technologie voor het direct delen van beeldmateriaal via PC, Mac en mobiele apparatuur. De beelden worden gedeeld met beveiliging van het allerhoogste niveau om de privacy van patiënten en vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen. Een intuïtieve gebruikersinterface is beschikbaar in het Engels, Frans, Duits en Italiaans. Met het nieuwe systeem kunnen medisch personeel en GSMN-patiënten zelf uiteenlopend beeldmateriaal bekijken, luttele minuten nadat dit is gecreëerd. Naast de radiologische beelden die traditioneel in verband worden gebracht met PACS-implementaties bevat het GSMN-systeem ook chirurgisch en dermatologisch beeldmateriaal, alsmede beelden van andere aandoeningen, zoals doorligwonden. Dr. Jean-Pascal Verdon, een radioloog werkzaam bij het GSMN Institut d'Imagerie Médicale in Genolier, geeft als commentaar: “Het Telemis-systeem is een uiterst geavanceerde tool voor ons veeleisende Zwitserse en buitenlandse patiëntenbestand, waarmee GSMN-artsen de door hen geboden zorg sneller kunnen leveren. Ook kunnen we via een paar muisklikken direct second opinions opvragen bij experts in academische ziekenhuizen.  Bovendien ondersteunt het systeem een optimaal patiëntenbeheer, zoals snelle terugkeer naar huis na een behandeling.” Stephane Ketelaer, CEO van de Telemis Group, vult aan: “Kortere wachttijden, de best mogelijke medische expertise en gegarandeerde privacy en vertrouwelijkheid voor patiënten zijn fundamentele aspecten van onze missie ‘Extending Human Life’. Het nieuwe systeem biedt goed beveiligde ondersteuning voor meerdere platforms, talen en locaties en is een verdere verbetering van de hoogwaardige zorg die GSMN haar patiënten kan bieden.”

Pagina's

Subscribe to telemis.com RSS