Het Telemis-Medical PACS is klaar voor het Franse SEGUR-programma en maakt tegelijkertijd de weg vrij voor Europese beelduitwisselingsprogramma's

Het Telemis-Medical PACS is klaar voor het Franse SEGUR-programma en maakt tegelijkertijd de weg vrij voor Europese beelduitwisselingsprogramma's

 

Een digitale Ségur voor radiologie?

Het doel van het digitale gezondheidsinitiatief “Ségur” is om het naadloos en veilig delen van gezondheidsgegevens tussen professionals en met de patiënten te generaliseren. Het vindt plaats in de context van de lancering van "Mon espace santé" (“Mijn gezondheidsruimte”) die sinds 2022 toegankelijk is voor alle Fransen.

 

Zelfstandige radiologen en beeldvormingsafdelingen van ziekenhuizen worden aangemoedigd om zichzelf uit te rusten met software die compatibel is met "Mon espace santé". Deze softwareontwikkelingen worden in 2 golven gefinancierd.Een eerste golf, die momenteel wordt ingezet, richt zich op de RIS (Radiology Information System)  en behandelt de kwestie van het delen van het rapport en de compatibiliteit met de basistechnologieën. De tweede golf richt zich op RIS en PACS (Picture Archiving Communication System), het gaat om de vraag naar onderzoeken en het delen van beeldgegevens.

 

De DRIMbox?

De DRIMbox is een apparaat voor het delen van beelden. Het is software die zorgt voor het delen en uitwisselen van beeldgegevens van de beeldvormingsafdelingen van instellingen en radiologiepraktijken. Achter de initialen DRIM schuilt "Data Radiology, Medical Imaging and Nuclear Medicine".

Concreet

Onderzoeken op het gebied van medische beeldvorming blijven op elke locatie opgeslagen. Er zal naar hen verwezen worden in het GMD (Gedeeld Medisch Dossier).

Via de DRIMbox op hun site vragen gezondheidswerkers het GMD om de lijst te raadplegen van medische beeldvormingsonderzoeken die voor een patiënt op het hele nationale grondgebied zijn uitgevoerd.

Wanneer een onderzoek wordt geselecteerd, ondervraagt ​​de DRIMBox het PACS van de betreffende medische site, waardoor het onderzoek kan worden bekeken dankzij een in de DRIMbox geïntegreerde viewer

 

Telemis investeert om u beter te ondersteunen

Als belangrijke speler op het gebied van medische beeldvorming in Frankrijk is Telemis al vanaf de specificatiefase bij de DRIMBox betrokken.

Sinds de officiële lancering van de “Ségur de la Santé” in mei 2020 hebben er talloze en fascinerende uitwisselingen plaatsgevonden met de gesprekspartners van de DNS en de ANS, de beroepsverenigingen en verschillende industriëlen.

Omdat het altijd de wens van Telemis is geweest om oplossingen te bieden die voldoen aan de eisen van de markt en die het leven van onze gebruikers gemakkelijker maken, leek het logisch om de ontwikkeling van de natieve DRIMBox te lanceren via de Telemis-Medical PACS/MACS. Met deze ontwikkeling wil Telemis ervoor zorgen dat de DRIMbox-oplossing op de lange termijn probleemloos blijft werken en tegelijkertijd een hoge servicekwaliteit garandeert.

 

En wanneer zal dat zijn?

Volgens de agenda van het “Agence du Numérique en Santé” (ANS) is de publicatie van de regelgevende teksten gepland voor eind oktober 2023. Zodra ze gepubliceerd zijn, ziet het tijdschema er als volgt uit:

 

  • Binnen 10 maanden kunnen uitgevers verwijzingsverzoeken indienen bij de ANS.
  • Binnen 15 maanden kunnen uitgevers bestellingen van klanten indienen.
  • Binnen 24 maanden moeten de implementaties voltooid zijn om onder de ANS te vallen.

 

Op korte termijn ziet de agenda van Telemis er als volgt uit:

  • In mei 2023 heeft Telemis samen met 3 andere uitgevers (NEHS, Dedalus, Medsquare) deelgenomen aan de eerste testfases.
  • Eind september 2023 werd in Rennes een "Interoperability Projectathon" gehouden, waarbij uitgevers in real-life situaties konden testen of ze aan de specificaties voldeden.
  • In oktober 2023 zal Telemis aanwezig zijn op “Journées Françaises de Radiologie” om u een praktische demonstratie te geven van de DRIMbox.
  • In de loop van 2024 zullen we de implementatie van Telemis DRIMBoxes testen op de eerste pilootlocaties.