Producten voor ziekenhuizen en klinieken

TM-PACS

Het maakt de compressie, beveiliging, opslag en visualisatie van radiologische beelden mogelijk met tools voor gerichte weergave en visualisatie (zoom, vergrootglas, annotaties, afstandmeting, opvolging van metingen, enz.). De gebruiker kan zo tegelijkertijd beelden van coronarografie, PET-beelden uit de nucleaire geneeskunde en meer klassiek beeldmateriaal (NRM, CT Scan, echographie, enz.) visualiseren. Het gebruik van onderzoeksgerelateerde labels maakt het mogelijk onderzoeksgroepen samen te stellen en die met één enkele klik te openen. Een gepersonaliseerd zoeksysteem maakt het mogelijk het patiëntdossier of het gewenste onderzoek zeer snel te vinden. Het beeldscherm is geoptimaliseerd zodat weergave op meerdere schermen mogelijk is. Hierbij mogen we ook de integratie van de RIS- en PACS-software die op dezelfde diagnosestations worden geïnstalleerd, niet vergeten.

TM-MACS

Het MACS (Multimedia Archiving and Communication System) heeft tot doel de trend naar digitalisering van klinische afdelingen en activiteiten te ondersteunen. De multimedia-oplossing bestrijkt ook alle andere klinische afdelingen (oogheelkunde, dermatologie, cardiologie, operatiezalen, spoedgevallendienst, pathologische anatomie, enz.). Telemis ondersteunt alle afbeeldingsformaten, zowel DICOM als NON-DICOM. De artsen hebben toegang tot beelden en video’s in patiëntendossiers, kunnen deze bekijken en diagnoses stellen. Analyse- en weergavetools (zoom, vergrootglas, annotaties, afstandmetingen,enz.) zijn beschikbaar om betere diagnoses te kunnen stellen. Het gebruik van labels maakt het mogelijk onderzoeksgroepen samen te stellen en die met één enkele klik te openen. Een gepersonaliseerd zoeksysteem maakt het mogelijk het patiëntdossier of het gewenste onderzoek zeer snel te vinden.

TM-Mammo

De TM-Mammo-oplossing is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de opslag-, distributie- en diagnostische behoeften van alle digitale mammografische beelden die worden gemaakt in de afdelingen voor senologie. Dankzij de TM-Mammo-viewer is vergelijking met eerder gemaakte beeldenreeksen van de patiënt (van alle soorten modaliteiten) eenvoudiger geworden en kan een gebruikersspecifieke weergavesequentie worden gevisualiseerd. Tomosynthese is nu een integraal onderdeel van de weergavesequenties.

TM-Capture

Dankzij de TM-Capture-optie is het mogelijk om foto's te maken via een eenvoudige smartphone en deze naar het MACS te sturen. Deze afbeeldingen kunnen zeer divers zijn: wonden, decubitus, chirurgie, operatiekamer, noodgevallen, dermatologie, macroscopie, enz. TM-Capture is erg ergonomisch en maakt het mogelijk om een diagnose op afstand te vragen in het kader van hospitalisatie thuis. Zo kunnen de artsen zich voorbereiden op basis van de foto’s die werden gemaakt in de ziekenwagen. Deze oplossing is bovendien ook erg nuttig in het kader van de medisch-juridische verantwoordelijkheid van een chirurg of urgentiearts, omdat hierdoor digitaal visueel bewijsmateriaal kan worden geleverd.

TM-Microscopy

Deze oplossing maakt optimalisering mogelijk van de verspreiding van en de toegang tot anatomisch-pathologische beelden: recuperatie, opslag en ter beschikking stellen van beelden via de TM-Microscopy-viewer. Zo wordt gezorgd voor een diagnose van hoge kwaliteit door een betere diagnose van monsters en een betere uitwisseling tussen pathologen. Lees meer?

TM-Publisher Web

Informatie moet overal kunnen geraadpleegd worden, ongeacht waar men zich bevindt. Dit geldt ook voor de resultaten van beeldvormend onderzoek. Het onderzoek van de patiënt is afgelopen en de gebruiker moet de resultaten snel kunnen krijgen, zowel in het ziekenhuis als buiten het ziekenhuis. Dit is de achterliggende filosofie vanTM-Publisher Web: toegang geven tot beelden vanaf eender welke computer die met het internet is verbonden, terwijl toch de confidentialiteit van de patiënt wordt gerespecteerd.

TM-Community

De TM-Community is een cloud-gebaseerde oplossing waarmee ziekenhuislocaties medische dossiers met elkaar kunnen uitwisselen. Deze uitwisselingen omvatten alle soorten documenten (PDF, DICOM, JPEG, enz.) en zijn beveiligd en getraceerd. Deze oplossing maakt het onder meer mogelijk om een tweede diagnostische opinie aan te vragen, een dossier naar een expertisecentrum te sturen of dagelijks beelden naar een verwijzend centrum te sturen.

Hyper.TELEMED

Onze Hyper.TELEMED-oplossing is een point-to-point veilig systeem voor telegeneeskunde dat de veilige overdracht van patiëntgegevens conform de Röntgeneinrichtung-wet mogelijk maakt.
De gebruiker kan gegevens en beelden in DICOM- en HL7-formaat overdragen via elk netwerk (DSL, VPN, LAN, e-mail, https, enz.) met gebruikmaking van standaard interfaces. Het kan ook foto's of non-DICOM gegevens zoals PDF, TIF, GIF, MPE overbrengen via DICOM-bereik.

Hyper.PACS

HyperPACS is en universeel PACS voor alle medische beelden, zowel DICOM als non-DICOM. Het is gebaseerd op drie belangrijke pijlers: snelheid, stabiliteit en veiligheid.
Hyper.PACS biedt snelle toegang tot gegevens, stabiliteit en 100% gegevensbeveiliging.De interface is ontwikkeld in samenwerking met gebruikers voor intuïtieve diagnose, visualisatie en telegeneeskunde.
De workflow is geoptimaliseerd met hangende protocollen, weergave van de geschiedenis en parkeren van sessies. Aanvullende modules zoals orthopedische planning, beelduitwisseling telegeneeskunde zijn beschikbaar.