Telemis, specialist in medische beeldvorming, breidt Europese activiteiten uit met Zwitserse dochter.

Nieuwe vestiging ondersteunt de grote vraag naar PACS-oplossingen in Zwitserland. Telemis, aanbieder van systemen op het gebied van medische beeldvorming en gespecialiseerd in PACS-oplossingen (Picture Archiving and Communication System) heeft zijn Europese activiteiten uitgebreid met een nieuwe dochteronderneming in Zwitserland. Telemis SA/AG is gevestigd in Neuchâtel en is opgericht om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar PACS-oplossingen vanuit de publieke en particuliere sector. De nieuwe Zwitserse vestiging is de meest recente toevoeging aan de reeds bestaande Europese Telemis-vestigingen in België, Frankrijk, Italië en Luxemburg, en komt twee jaar nadat Telemis in Zwitserland actief werd. In die periode zijn steeds meer Zwitserse healthcare-professionals - waaronder radiologen, clinici en doktoren – in hun dagelijkse beroepspraktijk Telemis-Medical systemen gaan gebruiken voor het analyseren, vergelijken en delen van de uitkomsten van radiografische onderzoeken en nucleaire medische beelden. Telemis heeft publieke en private Zwitserse healthcare-dienstverleners van meet af aan een omvangrijk spectrum van oplossingen op het gebied van beeldvormende technologie aangeboden, zoals geïntegreerde PACS- en RIS- (radiology information system) oplossingen. Een van de eerste successen die de onderneming boekte, betrof de implementatie van een PACS-systeem om huisartsen binnen het kanton Neuchâtel via beveiligde web portals rechtstreeks toegang te geven tot radiografische patiëntgegevens. Als gevolg daarvan is het gebruik van film, papier en CD-ROM's in dit gebied tot bijna nul gereduceerd. De nieuwe Telemis-dochter zal het nog steeds groeiende businessvolume in Zwitserland ondersteunen en tevens de dienstverlening aan zowel bestaande als nieuwe klanten op het hoogst mogelijke niveau houden. "De Zwitserse organisatie onderstreept onze voortdurende focus op de Zwitserse markt, die de laatste twee jaar steeds belangrijker is geworden. De nieuwe dochteronderneming is ook in lijn met onze internationale uitbreidingsstrategie, die wil voortbouwen op het succes in België, Frankrijk, Luxemburg en Italië, waar we met succes meer dan 180 sites hebben geïnstalleerd en onderhouden", aldus Stephane Ketelaer, CEO van Telemis. Ook klanten van Telemis zijn blij met het nieuws, zoals Dr. Anne-Françoise Roud, medisch directeur van Hôpital neuchâtelois bevestigt: "Geweldig dat Telemis besloten heeft een Zwitserse vestiging te openen. Ook met de moderne communicatiemiddelen blijven korte geografische lijnen tussen klanten en aanbieders belangrijk voor het opbouwen van een goed werkende zakelijke relatie. En ook al is onze eigen oplossing al helemaal in gebruik, een concrete Zwiterse vestiging van Telemis zal zonder enige twijfel continuïteit bieden in de zakelijke relatie; het is ook bevorderlijk voor het evolueren van wat er momenteel geïmplementeerd is, dat wil zeggen de integratie van allerlei kleine features die speciaal voor de Zwitserse markt van belang zijn." Christian Isch, Project Manager PACS/RIS van Hôpital neuchâtelois, voegt daar aan toe: "Met internet en toegang op afstand lijkt de fysieke nabijheid van de leverancier ogenschijnlijk irrelevant voor het leveren van een maintenance-service. Maar door een concrete dochteronderneming te vestigen, laat Telemis zien dat het zijn Zwitserse zakelijke relaties wil versterken met lokaal contact van mens tot mens, wat nu net het grote verschil maakt." 24/01/2013

Met versie 4.4 introduceert Telemis de PACS-software van de volgende generatie.

Nieuwe Easy & Everywhere softwarefuncties bieden uitgebreide functies voor het vergelijken en delen van bestanden en voor mobiliteit Telemis, de specialist in oplossingen op het vlak van medische beeldvorming, zal op het volgende JFR-congres (Journées Françaises de Radiologie) in Parijs een nieuwe versie van zijn populaire PACS-software voor beeldarchivering en communicatie lanceren. Met versie 4.4 van Telemis-Medical PACS is het nu eenvoudiger om eerdere beelden met elkaar te vergelijken, zijn er meer mogelijkheden om bestanden te delen en worden er nieuwe functies voor mobiele toegang geboden. De door Telemis ontwikkelde nieuwe 4.4 PACS werd ontwikkeld rond twee sleutelconcepten: 'Easy' en 'Everywhere'. Easy: Reeds jarenlang pakt Telemis uit met mono- en multimodale vergelijkingsmogelijkheden. De nieuwe versie omvat functies voor onmiddellijke vergelijking die patiëntendiagnoses vereenvoudigen, oncologische onderzoeken en opvolging versnellen en helpen bij de vergelijkende interpretatie van medische beeldvorming in IZ-afdelingen (Intensieve Zorgen). Everywhere: Toegang tot beelden van op afstand via teleradiologie of via een gewone consultatie bij een huisarts is voor gebruikers van PACS-systemen van Telemis reeds dagelijkse realiteit. Versie 4.4 biedt bovendien belangrijke bijkomende voordelen op het vlak van afstandsweergave en streaming van beelden en rapporten. Hiernaast heeft de bijgewerkte TM-Publisher Web - een regionale oplossing voor beelddistributie van Telemis - nu een interface geoptimaliseerd voor tablet-pc's, waaronder de iPad 3 en toestellen die onder Android 4.0 draaien. Telemis heeft tevens belangrijke verbeteringen doorgevoerd op het vlak van MPR-beeldreconstructie (multi-planar reconstruction) en het over elkaar plaatsen (overlay) van de in nucleaire geneeskunde gebruikte PT/CT-beelden. Hiernaast kunnen radiologen dankzij een nieuwe 'pauze'-modus hun werk makkelijk even stilleggen en opnieuw hervatten; zo beschikken ze over meer flexibiliteit voor onvoorziene onderbrekingen, om op vragen van collega's te reageren of tijd uit te trekken voor hun andere taken. Stephane Ketelaer, CEO van Telemis, ziet het als volgt: "Het feit dat medische professionals beschikken over snelle en eenvoudige toegang, dat ze alle vereiste bestanden, beelden en video's kunnen delen en vergelijken van om het even waar en met een brede waaier van toestellen, resulteert in snellere diagnoses en behandeling van patiënten. Versie 4.4 van Telemis-Medical PACS biedt precies wat hiervoor vereist is dankzij de ingebouwde nieuwe functionaliteiten; het medisch personeel kan zich zo nog beter op zijn kerntaken toeleggen." Net zoals de voorbije jaren maakt Telemis dankbaar gebruik van deze editie van de Journées Françaises de Radiologie om de laatste nieuwe prototypes en toekomstgerichte technologie aan het publiek voor te stellen. Bezoekers krijgen er de kans met R&D-ingenieurs van Telemis van ideeën te wisselen, de voordelen van de gepresenteerde concepten te bespreken en voor hun favoriete prototypetechnologie te stemmen. De kans is bovendien erg groot dat Telemis de technologieconcepten die dit jaar het meeste bijval krijgen in toekomstige PACS-versies zal opnemen. 19/10/2012

Tiende opeenvolgende winstgevende jaar voor Telemis dankzij voortgezette uitbreiding en ontwikkeling van PACS-technologie.

Telemis, de specialist in oplossingen op het vlak van medische beeldvorming, kondigde vandaag zijn tiende opeenvolgende winstgevende jaar aan dankzij een succesvolle strategie gekenmerkt door voortgezette Europese uitbreiding en R&D-investeringen. Voor boekjaar 2011-2012 bedroeg de geconsolideerde nettowinst € 587.649 voor een geconsolideerde omzet van € 7.515.194, een stijging ten opzichte van € 6.841.952 vorig jaar. Ook dit jaar kon Telemis een balans neerleggen met minimale schulden, met een totaal van de activa goed voor € 10,3 miljoen en een kasreserve van € 4,4 miljoen. Het vlaggenschipproduct van het bedrijf, PACS (beeldarchiverings- en communicatiesysteem), ondersteunt nu ook HD-videoformaten en biedt een geïntegreerde oplossing voor het delen, archiveren, opvragen en bewerken van digitale beelden, HD-video en andere multimediabestanden. Telemis voegde ook gegevensopslag in de Cloud toe aan zijn dienstenaanbod. Geïntegreerd in versie 4.3 van Telemis-Medical PACS, verzekert deze technologie de veilige opslag van en toegang tot gegevens zoals PET/CT-scans en voldoet ze aan alle door lokale of nationale overheden opgelegde eisen inzake de verwerking van patiëntengegevens. Deze financiële resultaten werden bekendgemaakt op de recente jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, waarop Stephane Ketelaer, CEO van de Telemis groep, het volgende verklaarde: "Dankzij onze sterke bedrijfsbalans en aanhoudende rentabiliteit, bevindt Telemis zich in een uitstekende positie om zijn groeistrategie verder te zetten en nieuwe markten te betreden. Het bedrijf plant in 2012-2013 een bijkomende geografische uitbreiding gezien de grote vraag naar de innoverende medische technologieën die we in huis hebben." Op het vlak van R&D verbindt Telemis zich tot een nieuw 5-jarig investeringsprogramma om de PACS-architectuur verder te verbeteren. Zo wil het bedrijf de klantentevredenheid verhogen en de functionaliteiten verbeteren om medische specialisten te helpen efficiënter samen te werken. 08/08/2012

Cloudcomputing doet intrede in gezondheidszorg dankzij implementatie van PACS-gegevensopslagdienst door Telemis.

Cloudcomputing van hoogwaardige medische kwaliteit verzekert de flexibele, rendabele opslag om aan nationale normen voor gezondheidszorg te voldoen. Telemis, de specialist voor oplossingen op het vlak van medische beeldvorming, biedt nu ook gegevensopslag in de cloud om meer flexibiliteit, gebruikscomfort en rendabiliteit te bieden en de opties voor zijn PACS-klanten (beeldarchiverings- en communicatiesysteem) uit te breiden. De cloudtechnologie van Telemis verzekert de veilige opslag van en toegang tot gegevens zoals PET/CT-scans, en voldoet aan alle door lokale of nationale overheden opgelegde eisen inzake de verwerking van patiëntengegevens. Cloudcomputing realiseert een revolutie in de manier waarop uiteenlopende types bedrijven informatie en bedrijfsmiddelen beheren. Gegevens in de cloud zijn altijd en overal beschikbaar, bovendien behoren kopzorgen over de traditionele interne IT-verantwoordelijkheden, het onderhoud van de apparatuur, het steeds beschikken over specifieke vaardigheden en het nemen van back-ups tot het verleden. Dergelijke voordelen zijn ook de gezondheidszorgsector niet ontgaan, zeker gezien de in de sector geldende strenge wet- en regelgeving inzake beveiliging en privacy. Daarnaast varieert de wetgeving nog eens van land tot land. Telemis kan bogen op succesvolle implementaties op referentiesites verspreid over België, Frankrijk, Zwitserland en elders, en voldoet steeds aan alle lokaal geldende wetten inzake patiëntengegevensopslag. Een typisch voorbeeld hiervan is een wettelijk vereiste samenwerking met gecertificeerde datacenters in het betreffende land. Telemis heeft alle medische lagen qua software en diensten geïnstalleerd om de juridische conformiteit te verzekeren en de patiëntenondersteuning uit te breiden. "Onze referentiesites behoren tot de pioniers van cloudtechnologie in de gezondheidszorgsector, en dankzij voordelen zoals verhoogde flexibiliteit en rendabiliteit blijven ze de concurrentie steeds een stapje voor", aldus Stephane Ketelaer, CEO van de Telemis-groep. "Telemis is ideaal gepositioneerd en heeft de expertise en middelen in huis die vereist zijn om in de toekomst snelle, wijdverspreide implementatie te ondersteunen." Een van de toepassingen van de Telemis-dienst, TM-Publisher, biedt een webinterface die via het Internet zowel consulterende geneesheren-specialisten als patiënten en hun huisartsen beveiligde toegang tot gegevens verstrekt. Er worden twee wachtwoordcodes met de individuele patiëntengegevens verbonden, waardoor geautoriseerde toegang tot de gegevens altijd mogelijk is zonder bandbreedtebeperkingen. Hierdoor worden de problemen verholpen die huisartsen vaak ondervinden wanneer ze toegang tot traditionele ziekenhuisservers proberen te krijgen op een ogenblik dat veel artsen gelijktijdig toegang willen. Patiënten krijgen ook online toegang tot hun eigen gegevens. Beelden kunnen zowel in DICOM- als in .jpg-formaat opgeslagen worden, waardoor de afhankelijkheid van papier, films of CD-ROM's tot het verleden behoort. Ter ondersteuning van de analyse biedt de webinterface tools zoals zoomen, roteren en meten. Dankzij een andere toepassing kunnen openbare en private gezondheidszorgorganisaties hun archieven van lokale opslag, zoals NAS of SAN, naar de cloud migreren, zonder dat hun eigen managers hiervoor specifieke configuratietaken moeten uitvoeren. Tijdens de migratie blijft een optimale gegevensvertrouwelijkheid verzekerd. Op de Health Information Technologies-expositie en -conferentie (HIT Paris) van 22 tot 25 mei 2012 in Parijs, Porte de Versailles (www.health-it.fr), gaf Telemis een eerste demonstratie van zijn cloudtechnologie. De cloudtechnologie werd ook gedemonstreerd op het SIRM-congres van 1 tot 6 juni in Turijn (Italië) (http://www.congresso.sirm.org). Wie niet aanwezig kon zijn, kan op http://telemis.demo.grita.fr terecht voor een online demo. 21/05/2012

Pagina's

Subscribe to telemis.com RSS