Vraag en antwoord - CHU Limoges.

Het Telemis-Medical PACS is sinds 2013 operationeel in het universitair ziekenhuis (CHU) van Limoges. Het CHU is verspreid over 5 verschillende geografische locaties met een totaal van 2010 bedden. Na 2 jaar gebruik leek het ons interessant de feedback op de installatie en het dagdagelijkse PACS-gebruik te analyseren. Hiervoor zijn we in gesprek gegaan met Prof. Monteil, hoofd Nucleaire geneeskunde en de heer Gendronneau, PACS-projectleider.
 
Wat vindt u van het installatiebeheer?
"Ten opzichte van het oorspronkelijk bestek, realiseerden wij ons al heel snel dat de praktijk om enkele aanpassingen vroeg. Telemis luisterde naar onze wensen voor functionele en technische aanpassingen en deze zijn ge├»mplementeerd. Het is zonder enige twijfel te danken aan de actieve opvolging door het hele team van applicatie-ingenieurs en een meeting in Limoges met de R&D van Telemis dat de installatie van het PACS zo vlot en zonder grote problemen verlopen is", aldus de heer Gendronneau.   
"Wat wij uitermate waarderen", vertelt Prof. Monteil, "is dat Telemis een menselijke en flexibele insteek heeft in vergelijking met grote organisaties. Dit ziet men onmiddellijk terug in het dagdagelijkse gebruik van het PACS aangezien het ontwikkeld is in 'gebruikersmodus'. Met andere woorden, de functies van het PACS zijn ontwikkeld met het oog op de eindgebruiker en zijn dus zeer gebruiksvriendelijk."
 
Wat vindt u van de opvolging door het Telemis-team?
"Over het algemeen is voldaan aan onze wensen; de opvolging gebeurt automatisch en op tijd. We hebben niet voor onaangename verrassingen gestaan met Telemis. De updates gebeuren op tijd, de versiewijzigingen zijn zonder gevaar en zonder regressie en de functionaliteit wordt aanzienlijk uitgebreid. Telemis kan dit aan in vergelijking met andere grote leveranciers", aldus de heer Gendronneau.  
 
Voor wat betreft de nucleaire geneeskunde "hebben een grote veranderingen plaatsgevonden en zijn de teamvergaderingen veel doeltreffender dankzij het PACS", legt Prof. Monteil uit. Uiteraard gaan de naverwerkingsconsoles bij nucleaire geneeskunde nog verder dan de normale capaciteiten van PACS. "Het Telemis-team is echter uiterst gemotiveerd om vooruit te komen op dat gebied",voegt Prof. Monteil hieraan toe, "Voor wat betreft de beeldvorming in coupes is de tool zonder meer goed gedefinieerd en geoptimaliseerd".
 
Wat vindt u van de flexibiliteit van Telemis?
Didier Gendronneau, PACS-projectleider bij het CHU van Limoges, vertelt: "Ten eerste hebben we een functionele flexibiliteit geconstateerd: verschillende gebruikers in verschillende werkomgevingen gebruiken dezelfde tool. Ten tweede de technische flexibiliteit: het Telemis-Medical PACS is uiterst configureerbaar. En ten derde en ten laatste de menselijke flexibiliteit, bij het beheer en de opvolging van het project."
 
Het principe van 'onbeperkte support' is een belangrijk pluspunt bij het installeren van een PACS in universitaire omgevingen. Ook van belang is dat alle aanvullende services en softwareontwikkelingen gerealiseerd zijn zonder bijkomende kosten ten opzichte van het oorspronkelijk ondertekende contract in het bestek.
 
29/04/2016