Wonden, decubitus, dermato: alles in het PACS!

Hoe de evolutie van een wonde objectief beoordelen?

De radiologische behoeften wat betreft de opslag en opvolging van pathologieën zijn bekende onderwerpen die al vele jaren worden bestudeerd.  Maar, hoe staat het met de behoeften van de clinici: hoe objectief de evolutie van een wonde, decubitus beoordelen of een complexe chirurgische ingreep voorbereiden? Hoe foto's van slagen en verwondingen, die in de spoedgevallenafdeling werden vastgesteld, reproduceren... twee jaar na de feiten?

U zei DICOM?
De meeste PACS gaven de voorrang aan beelden in DICOM-formaat omdat ze gestandaardiseerd zijn en ze bovendien het beeld koppelen aan de persoonlijke informatie van de patiënt: naam, uniek idenficatie nummer en geboortedatum.
Sinds 10 jaar behandelt Telemis ook JPG-beelden en videos in AVI-formaat hetgeen het mogelijk maakt het potentieel van de gebruikte technologie uit te breiden naar een MACS-concept voor alle ziekenhuisafdelingen.
De grote uitdaging blijft echter nog steeds om "het JPG-beeld te koppelen aan de juiste patiënt" en dit vormt daardoor een mogelijke bron van fouten vooral wanneer het nodig is om de wonden van verschillende patiënten te identificeren. Het spel "wie is dit? " zou daardoor al snel in een nachtmerrie kunnen veranderen.

Waarom is dit zo complex?
De grote moeilijkheid is de koppeling tussen de beeldopname en de ondubbelzinnige identificatie van de patiënt.
"Vandaag gebruikt een groot aantal artsen smartphones of tablets waardoor foto's van een goede kwaliteit kunnen worden genomen om a posteriori de medische bewijzen te illustreren en te vergelijken. " zegt Didier CAUCHOIS, Verantwoordelijke voor de informaticasystemen en organisatie van het Regionaal centrum voor kankerbestrijding in Lille, Centre Oscar Lambret.
De echte uitdaging bestaat erin een lijst van patiënten te importeren op deze draagbare randapparatuur en deze - vanaf de beeldopname - te koppelen aan het juiste onderzoek of het correcte beeld. Om deze krachttoer te realiseren gebruikte Telemis zijn TM-Worklist-oplossing die toelaat om een ziekenhuisworklist af te leveren zonder dat deze gekoppeld is aan het RIS dat per definitie samenhangt met de radiologie afdeling. Afhankelijk van de HIS partners en het patiëntendossier van de ziekenhuisinstelling is de TM-Worklist in staat om een worklist af te leveren per arts, per afdeling of globaal voor de instelling.
Daarnaast ontwikkelde Telemis TM-Capture, een nieuwe oplossing die in staat is de lijsten met onderzoeken terug te halen, foto's te maken en ze rechtstreeks naar het dossier van de patiënt over te brengen in het PACS/MACS vanaf mobiele randapparatuur iOS of Android. Deze ergonomische oplossing vereist geen enkele voorafgaande installatie en de overdracht gebeurt met enkele klikken.

Maar wat moet de clinicus in de praktijk doen?
De clinicus moet gewoon het instrument TM-Capture starten op zijn smartphone of tablet, hij selecteert dan de patiënt in zijn gepersonaliseerde lijst met onderzoeken en hij neemt een foto van de te objectiveren pathologie.  Vervolgens bevestigt hij de ingevoerde informatie en stuurt alles naar het PACS/MACS.
De aldus gegenereerde en overgedragen beelden worden in het patiëntendossier geplaatst op het Telemis systeem van de instelling op dezelfde manier als een radiologisch onderzoek.  De onderzoekingen, visualisaties en vergelijkingen tussen negatieven worden sterk vergemakkelijkt door het gebruik van de gebruikelijke Telemis-instrumenten.

Een voorbeeld?
Het Centre Oscar Lambret in Lille zal de eerste locatie zijn die van deze nieuwe oplossing gebruik maakt.