1ste regionale dag van de teleradiologie - Bretagne.

Op 16 januari laatstleden konden professionele zorgverleners met elkaar van gedachten wisselen over de Bretoense realisaties op het vlak van teleradiologie, in het kader van de grote uitdagingen die worden gevormd door de permanentie en continuïteit van de zorgverlening. Het evenement was een combinatie van presentaties en videoreportages over reeds lopende projecten zoals de teleradiologie tussen Douarnenez en Quimper. Tezelfdertijd vonden er ook sessies plaats voor het uitwisselen en delen van ervaringen, met als thema onder meer de installatie van het regionale Telemis PACS project tussen het Universitair Ziekenhuis van Rennes, het Ziekenhuis van Fougères, het Ziekenhuis van Redon en het Ziekenhuis van Vitré, evenals openbare/private samenwerkingen op het grondgebied van Saint - Malo. Dit initiatief van de "GCS e-Santé Bretagne" kende ongetwijfeld een groot succes en de deelnemers hebben nu al afspraken gemaakt voor een tweede editie.

03/02/2014