Samenwerking voor onderzoek en klinische validatie: de rol van het PACS in het Centrum voor kankerbestrijding in Rouen.

Tussen het Henri Becquerel-centrum in Rouen en het QuantIF-laboratorium van de universiteit van Rouen is een uniek samenwerkingsverband tot stand gebracht, waarbij belangrijke middelen worden gedeeld, zoals professor Pierre Vera en zijn team. Het samenbrengen van de ontwikkelingen van een onderzoekslaboratorium en grootschalige klinische validatie is altijd behoorlijk complex geweest: hoe valideert men snel een algoritme in een ziekenhuisomgeving voor een constant aantal patiënten terwijl de tijd die de arts eraan spendeert toch beperkt blijft?

De 'plug-ins' van het Telemis PACS

Voorzien standaard in invoegtoepassingen, waarmee onderzoeksteams functies kunnen toevoegen aan de viewer via drie integratie-API's (Application Program Interface). Het QuantIF-laboratorium heeft reeds een zestal plug-ins ontwikkeld. "Ons meest recente project bestaat uit de meting van het spier- en vetoppervlak met een scanner, zodat hematologen beter het behandelingsresultaat van chemotherapie kunnen inschatten", vertelt Romain Modzelewski, informaticus bij het Centrum voor kankerbestrijding in Rouen en gedetacheerd bij het QuantIF-laboratorium. "Na een aantal gevalideerde experimenten kunnen we overgaan tot een mogelijke toepassing voor alle patiënten."

Met één muisklik?

Voor het valideren van een nieuw algoritme bij een onderzoek hoeven artsen alleen maar op het pictogram van de plug-in in de Telemis-interface te klikken. In plaats van de artsen te verplichten om naar de onderzoekscentra te gaan, wordt het onderzoekscentrum geïntegreerd in de normale werkomgeving van de arts.

02/08/2013