TM-Community: een instrument voor regionale uitwisseling.

Het principe

In het bekken van Namen hebben vijf ziekenhuizen - die tot verschillende bestuurslichamen behoren - samenwerkingsprocessen in het leven geroepen dankzij de overdracht van medische beelden. Deze gegevensuitwisseling en deze samenwerkingen op afstand werden mogelijk gemaakt omdat de ziekenhuisdiensten uitgerust zijn met de functie TM-Community van Telemis-Medical: een oplossing die talrijke erg concrete voordelen biedt aan de aangesloten locaties.  

Het uitwisselen van medische infrastructuren tussen meerdere medische locaties is zeker een van de meest opmerkelijke voordelen; bijvoorbeeld het verzenden van MRI-beelden die werden gemaakt in het CHU UCL Mont-Godinne Dinant  naar de kliniek St Luc de Bouge, of het verzenden van beelden van de Pet Scan van dezelfde locatie naar de Clinique Sainte Elisabeth in Namen, St Luc in Bouge, en zelfs het Centre Hospitalier de Wallonie Picarde van Doornik. De uitwisseling heeft ook betrekking op de medische vaardigheden van de specialisten, aangezien deze laatsten een beroep kunnen doen op de ervaring en het advies van een collega voor een tweede opinie door de beelden van de onderzoeken uit te wisselen. Tenslotte bevordert de TM-Community een betere communicatie in het kader van klinische onderzoeken.  

En concreet?

In de praktijk is het de locatie waar het onderzoek wordt uitgevoerd dat beslist om het dossier van een patiënt, een of meerdere onderzoeken of gewoonweg een reeks beelden, te verzenden naar het PACS van een andere locatie.  Het is dus niet de locatie op afstand die uit het lokale PACS komt "putten" en met deze procedure kan dus de regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd.

En naast de technologie?

Na het ontvangen van een aanvraag tot samenwerking tussen twee locaties wordt een overeenkomst gemaakt, waardoor de uitwisseling van beelden en patiëntengegevens tussen de ziekenhuizen mogelijk wordt. Deze overeenkomst dient te worden bekrachtigd door de medische raad en het ethisch comité van beide locaties. Hubert Meurisse, verantwoordelijke van het PACS-project van het CHU UCL Mont-Godinne Dinant verklaart: "Het partnerschap met Telemis liet toe om de technologieën afkomstig uit de "telegeneeskunde" te valoriseren en heeft in grote mate bijgedragen tot het bereiken van de doelstelling "film- en papiervrij" te bereiken terwijl een echte toegevoegde waarde wordt gegeven aan de diagnose en de medische opvolging van de patiënt".