MACS Symposium...naar een territoriale benadering!

Op donderdag 14 januari 2016 werd in de Cercle National des Armées de 10de editie gehouden van het Telemis Symposium rond het thema “Van PACS tot territoriale MACS”

Prof. Jacques Monteil en dhr. Cédric Gervaux van het Centre Hospitalier Universitaire de Limoges legden getuigenis af over het ‘niche’ aspect van de nucleaire geneeskunde in het PACS/MACS met de integratie van beelden door middel van aangepaste, meer ergonomische en "RCP” georiënteerde fusietools via de Telemis tool.

Dhr. Joël Petit, verantwoordelijke voor het Medisch-Technische Project in het Centre Hospitalier de Versailles vertelde ons dat de "inspanningstesten, endoscopieën, anatomopathologische beelden, operatievideo’s, naast radiografieën en nucleaire geneeskunde, nu natuurlijk worden opgeslagen in zijn Telemis PACS, of liever in zijn Telemis MACS" zodat iedereen in de instelling er toegang toe heeft.

Dr. Pascal Beroud, ex-voorzitter van het Syndicat des Radiologues Hospitaliers, hoofd van de dienst Beeldvorming van de Groupe Hospitalier Est Francilien weidde uit over de coördinatie die nodig is om de wachtdienst voor de 3 instellingen van de regio Nord Seine et Marne in goede banen te leiden en benadrukte dat "de uitdaging van beeldvorming niet alleen bestaat uit het verwerven van de nieuwe beeldvormende modaliteiten maar ook en vooral uit de nieuwe territoriale samenwerkingsstructuren die moeten worden uitgewerkt. De vraag over de samenwerking Publiek/Privé neemt in de debatten over actuele kwesties een centrale plaats in”.

Dhr. Laurent Roussel, Directeur van het Informatiesysteem van het Centre de Lutte Contre le Cancer van Caen, introduceerde zijn portaal voor de verspreiding van resultaten waardoor meer dan duizend artsen in de regio op een veilige manier en in real-time toegang kunnen krijgen tot recepten, voorschriften, laboratoriumresultaten, verslagen en, uiteraard, medische beeldvorming met een koppeling naar het regionale portaal voor beeldvorming van Telemis.

Tijdens het tweede deel van de dag kon Mevr. Dominique Radureau, Directrice van strategie en coördinatie CHT Rance Emeraude (St Malo, Dinan, Cancale) in een gezamenlijke presentatie met Dr. Nicolas Morcet, vrij radioloog Administrateur van het GCS (dat de ziekenhuizen groepeert van Saint Malo, Dinan en de groepering van vrije radiologen van Cèdres) de territoriale samenwerking publiek/privé illustreren met betrekking tot het beeldvormingsaanbod waardoor meerdere publieke/privé-instellingen worden gegroepeerd, met name : twee ziekenhuizen, twee radiologiecentra en drie doorlichtingscentra.

Om deze dag af te sluiten, werd een rondetafelgesprek geleid door Dr. Jacques Albisetti nationaal coördinator van de groep SFR-Téléradio en lid van de rvb van het Syndicat des Radiologues Hospitaliers en Dr. Jean-Luc Montazel (vrij radioloog in Annecy). Hierin werd ruim aandacht besteed aan het feit dat de teleradiologie erin is geslaagd om twee vroeger gescheiden werelden, het publieke en het private, te verenigen en dat dit de toekomst is.

Naar aanleiding van dit evenement beantwoordden wij de vraag: “Waarom organiseert Telemis dit soort evenementen”? Voor een bedrijf als Telemis is het belangrijk om de actoren op het terrein samen te brengen en zich vrijwillig in te zetten voor de aanpak en de organisatie van dergelijke dagen tijdens dewelke het uitwisselen van ervaringen wordt bevorderd en waar technische en functionele gebruikers ideeën kunnen uitwisselen over actuele thema’s.

03/03/2016