Een regionaal archief... of liever gezegd kantonaal!

Het kanton van Neuchâtel en zijn extern archief

De ziekenhuizen van het kanton Neuchâtel in Zwitserland hebben in 2011 beslist om een Telemis PACS te installeren en de 7 vestigingen binnen eenzelfde beeldnetwerk met elkaar te verbinden. Het project bestond uit het recupereren van het bestaande PACS-archief en het implementeren van een kantonaal archief, om alle medische beelden die sinds 2004 waren gemaakt op één enkele, beveiligde en gedecentraliseerde plaats op te slaan. Vandaag wordt meer dan 9 jaar onderzoeken van radiologie, nucleaire geneeskunde en radiotherapie (DICOM-RT) extern ondergebracht buiten de ziekenhuisstructuur in het 'Centre Electronique de Gestion' van Neuchâtel, waartoe alle openbare ziekenhuizen van het kanton directe toegang hebben.

Het 'Centre Electronique de Gestion' van Neuchâtel (CEG)
"Het Centre Electronique de Gestion (CEG) is de informatica hoofdkwartier van de stad Neuchâtel", legt de heer Daniel Crevoisier, hoofd van het CEG, uit.
"Hun werkzaamheden reiken van het beheer van technische systeemontwerpen tot het onderhoud van de geïmplementeerde systemen. Het kanton van Neuchâtel beschikt over een netwerk dat alle gebouwen van de openbare instanties van het kanton met elkaar verbindt via een snelle internetverbinding (1 Gb/s)." Al 2 jaar bevindt zich in het CEG het volledige archief van de medische beelden van het kanton. Dagelijks wordt ook buitenshuis een kopie van dit archief gemaakt, om te garanderen dat de gegevens niet verloren gaan.
In datzelfde centrum staat ook de TM-Publisher Web server voor het verspreiden van de beelden zodat de zelfstandige artsen er gebruik van kunnen maken. Diezelfde server zorgt ervoor dat het concept 'ziekenhuis zonder film' kan worden uitgebreid tot het concept 'regio zonder film'!

Waarom deze keuze voor een gecentraliseerd en extern archief?
De belangrijkste motivatie was om de risico's op het vlak van archivering te spreiden en om het onderhoud van de systemen in de verschillende locaties te vereenvoudigen: een centrale structuur in het CEG die lokaal wordt verspreid in de vorm van een tijdelijke opslag van de laatste archiefmaanden. Mocht één van de drie servers niet beschikbaar zijn, heeft de gebruiker nog twee andere mogelijkheden om de beelden op te vragen. Christian Isch, verantwoordelijke voor het PACSproject in Neuchâtel, bevestigt: "Dankzij een dergelijke beveiliging woren de onderhouds-werkzaamheden van de hardware en het netwerk transparant. De zeldzame keren waarbij alles diende te worden stopgezet om onze infrastructuur te updaten, werden niet eens opgemerkt door de gebruikers!"

De balans?
Mr. Fabrizio De Biase, technisch verantwoordelijke voor het PACS-project van het CEG, concludeert: "Het eindresultaat is uitstekend. De strakke structuur met als doel eenvoud en efficiëntie voldoet aan al onze verwachtingen."

29/03/2013