Totale dematerialisatie via het Web - Ervaring van het ziekenhuis van Moeskroen (CHM).

Dokter Dechambre,

hoofd radiologie in het ziekenhuis van Moeskroen

Het Ziekenhuis van Moeskroen beschikt sinds 2007 over een PACS Telemis-Medical. Een van de doelstellingen was de externe dematerialisatie van de beelden door middel van een gebruikersvriendelijk en functioneel hulpmiddel waarbij tegelijkertijd toch de vertrouwelijkheid van de informatie wordt gegarandeerd. In eerste instantie gaf het CHM de voorkeur aan een overgangsfase met enerzijds distributie van de beelden op cd-rom en anderzijds webondersteuning naar externe correspondenten. Na de organisatie van informatiesessies en praktische demonstraties voor alle externe artsen wezen de verantwoordelijken van dit project binnen het ziekenhuis in maart 2008 een groep van controlegebruikers aan. In deze groep bevonden zich zowel sterk geautomatiseerde als minder sterk geautomatiseerde profielen en de bedoeling was om samen de procedures en de processen te verfijnen. In 2010 maakte deze groep bekend dat ze niet langer cd-roms wilde ontvangen, maar uitsluitend via het Web wilde werken. Om de overgrote meerderheid van de correspondenten voldoende tijd te geven om hun informatica-apparatuur globaal te verbeteren, besloot het CHM echter pas in januari 2011 om het systematisch branden van cd-roms stop te zetten.

Wat kunnen we hieruit leren?

De praktische vormingssessies voor de correspondenten werden zeer goed onthaald. Dankzij de grote controlegroep konden de processen voor de web-tool worden verfijnd en kon ook goede informatie worden gegeven aan de patiënten, onder meer door brochures. Het invoeren van een klikbare koppeling op de verslagen die aan de correspondenten worden gezonden via beveiligde e-mail werd door hen sterk op prijs gesteld. Met deze koppeling kunnen de beelden op de webserver worden weergegeven met één enkele muisklik zonder dat men authentificatievelden moet invullen. Het CHM stelde een aanzienlijke daling vast van de productie van cd-roms (van 22.320 cdroms in 2008 naar 7.600 cd-roms in 2011). Vandaag zijn de enkele cd-roms die worden gebrand (ongeveer 1.850 in 2013) bestemd voor zeer precieze aanvragen van artsen buiten de geografische zone van Moeskroen en Doornik (3% van de aanvragen) of voor deskundigenonderzoek.

* CHM - 350 bedden - 8 radiologen - 34% van de aanvragen afkomstig van artsen buiten de faciliteit en 66% van de aanvragen afkomstig van artsen van het CHM (hospitalisaties en raadplegingen)

15/06/2014