Oftalmico schakelt over op MACS…

Het Ospedale Oftalmico Sperino bevindt zich in Turijn, in het noordoosten van Italië. Het is een openbaar ziekenhuis dat gespecialiseerd is in de behandeling van oogheelkundige aandoeningen. Het is het regionale referentieziekenhuis voor Piemonte wat betreft kinderoftalmologie, plastische en reconstructieve oogheelkunde, traumatologie, glaucoom en hoornvliesaandoeningen. Hier is ook de universitaire oogkliniek gevestigd. Voor de afdeling radiologie maakt het ziekenhuis al verschillende jaren gebruik van het PACS-systeem van Telemis  en het wil zijn archiveringssysteem voor medische beelden nu uitbreiden naar andere specialismen.
 
In de praktijk?
Het beheer van patiëntenidentiteit is een belangrijk element bij de installatie van een MACS - Multimedia Archiving Communication System: de informatica en biomedische teams en de projectverantwoordelijken van Telemis werken samen om het begrip worklist uit te breiden het volledige ziekenhuis en buiten de radiologie-afdeling.
De Telemis-teams werken samen met de medische teams voor het realiseren van de volledige inventaris van modaliteiten buiten de radiologie en evalueren hun aansluitingscapaciteiten: het gaat erom de prioriteiten van elke afdeling te bepalen en zo tot een geïntegreerd operationeel systeem voor het hele ziekenhuis te komen.
Buiten de technische opvolging bestaat een belangrijk deel van het project uit de opleiding van de gebruikers voor het consulteren en verzenden van beelden.  De opleiding van de gebruikers leidt tot een grote tevredenheid dankzij de "all inclusive" benadering van de Telemis MACS: het onbeperkte aantal "on site"-opleidingen en configuraties vormt de beste garantie voor de uiteindelijke tevredenheid van de klant! 
 
Met welke doeleinden? 
Het Ospedale Oftalmico Sperino streeft verschillende doelen na: 
  • Een verbetering van de kwaliteit van de opvolging door het ter beschikking stellen van een uitgebreid patiëntenbeeldarchief aan alle afdelingen van het ziekenhuis; 
  • Het optimaliseren en hergebruiken van de aanvankelijk gerealiseerde investering in radiologie om tegemoet te komen aan de behoeften van de hele medische gemeenschap in het ziekenhuis en het bevorderen van de uitwisseling van patiënteninformatie;
  • Een bijdrage leveren aan het wetenschappelijk onderzoek dankzij de activering van gegevens uit kennisdatabanken.
Met de installatie van de MACS-oplossing gaat het ziekenhuis Oftalmico verder op het ingeslagen pad naar dematerialisering en dit voor alle afdelingen; dit initiatief werd gestart met de installatie van PACS als eerste archief dat uitsluitend bedoeld was voor de beelden van de radiologie-afdeling. Deze netwerkoplossing, die de centralisering van alle documenten en onderzoeken van elke patiënt mogelijk maakt, zal een grotere interactie tussen de diensten mogelijk maken en een verbetering van de kwaliteit van de klinische opvolging" verklaart Dokter Sardi, directeur van Oftalmico.