Telemis, specialist in medische beeldvorming, breidt Europese activiteiten uit met Zwitserse dochter.

Nieuwe vestiging ondersteunt de grote vraag naar PACS-oplossingen in Zwitserland.

Telemis, aanbieder van systemen op het gebied van medische beeldvorming en gespecialiseerd in PACS-oplossingen (Picture Archiving and Communication System) heeft zijn Europese activiteiten uitgebreid met een nieuwe dochteronderneming in Zwitserland. Telemis SA/AG is gevestigd in Neuchâtel en is opgericht om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar PACS-oplossingen vanuit de publieke en particuliere sector.

De nieuwe Zwitserse vestiging is de meest recente toevoeging aan de reeds bestaande Europese Telemis-vestigingen in België, Frankrijk, Italië en Luxemburg, en komt twee jaar nadat Telemis in Zwitserland actief werd. In die periode zijn steeds meer Zwitserse healthcare-professionals - waaronder radiologen, clinici en doktoren – in hun dagelijkse beroepspraktijk Telemis-Medical systemen gaan gebruiken voor het analyseren, vergelijken en delen van de uitkomsten van radiografische onderzoeken en nucleaire medische beelden.

Telemis heeft publieke en private Zwitserse healthcare-dienstverleners van meet af aan een omvangrijk spectrum van oplossingen op het gebied van beeldvormende technologie aangeboden, zoals geïntegreerde PACS- en RIS- (radiology information system) oplossingen. Een van de eerste successen die de onderneming boekte, betrof de implementatie van een PACS-systeem om huisartsen binnen het kanton Neuchâtel via beveiligde web portals rechtstreeks toegang te geven tot radiografische patiëntgegevens. Als gevolg daarvan is het gebruik van film, papier en CD-ROM's in dit gebied tot bijna nul gereduceerd.

De nieuwe Telemis-dochter zal het nog steeds groeiende businessvolume in Zwitserland ondersteunen en tevens de dienstverlening aan zowel bestaande als nieuwe klanten op het hoogst mogelijke niveau houden. "De Zwitserse organisatie onderstreept onze voortdurende focus op de Zwitserse markt, die de laatste twee jaar steeds belangrijker is geworden. De nieuwe dochteronderneming is ook in lijn met onze internationale uitbreidingsstrategie, die wil voortbouwen op het succes in België, Frankrijk, Luxemburg en Italië, waar we met succes meer dan 180 sites hebben geïnstalleerd en onderhouden", aldus Stephane Ketelaer, CEO van Telemis.

Ook klanten van Telemis zijn blij met het nieuws, zoals Dr. Anne-Françoise Roud, medisch directeur van Hôpital neuchâtelois bevestigt: "Geweldig dat Telemis besloten heeft een Zwitserse vestiging te openen. Ook met de moderne communicatiemiddelen blijven korte geografische lijnen tussen klanten en aanbieders belangrijk voor het opbouwen van een goed werkende zakelijke relatie. En ook al is onze eigen oplossing al helemaal in gebruik, een concrete Zwiterse vestiging van Telemis zal zonder enige twijfel continuïteit bieden in de zakelijke relatie; het is ook bevorderlijk voor het evolueren van wat er momenteel geïmplementeerd is, dat wil zeggen de integratie van allerlei kleine features die speciaal voor de Zwitserse markt van belang zijn."

Christian Isch, Project Manager PACS/RIS van Hôpital neuchâtelois, voegt daar aan toe: "Met internet en toegang op afstand lijkt de fysieke nabijheid van de leverancier ogenschijnlijk irrelevant voor het leveren van een maintenance-service. Maar door een concrete dochteronderneming te vestigen, laat Telemis zien dat het zijn Zwitserse zakelijke relaties wil versterken met lokaal contact van mens tot mens, wat nu net het grote verschil maakt."

24/01/2013