1ste regionale dag van de teleradiologie - Bretagne.

Telemis hecht zeer veel waarde aan de kwaliteit van hun producten en klantenservice. Om het kwaliteitsniveau te meten, voert Telemis regelmatig tevredenheidsenquêtes uit bij haar klanten. De resultaten van de enquête voor 2014 zijn ondertussen bekend.

Het onderzoek was gericht op de mate van tevredenheid over de producten, maar wou daarnaast nog een stap verder gaan. Ook de kwaliteit van de installatieservice en de opvolging op de klantenlocatie en van de 'hotline' werden gemeten. De enquête is naar 198 klantenlocaties gestuurd met een exemplaar voor het hoofd radiologie, de IT-verantwoordelijke en de 'PACS-manager'.

Wat zijn de belangrijkste conclusies?
Naast de hoge respons van 74%, die dus een zeer representatief realistisch beeld geeft, bemerken we een zeer interessante 'Net Promoter Score' (NPS). Deze NPS wordt vaak gebruikt bij marktonderzoeken en geeft de algemene tevredenheid met betrekking tot een product of een dienst aan. De NPS wordt uitgedrukt in een waarde tussen de -100% en 100%, waarbij een score van 50% als uitstekend wordt beschouwd. Uit de enquête voor 2014 bleek dat de gebruikers Telemis een NPS van 68% toekennen. Ter vergelijking: de Apple iPad behaalde in 2012 een NPS van 65%, Amazon scoort 69%, Adobe komt uit op 33% en de producten van HP op 34%.

Bijna 97% van de Telemis-gebruikers geeft aan tevreden te zijn over de PACS-installatie! Meer dan 72% van de klanten geeft aan ook zeer tevreden te zijn over hun relatie met de ingenieurs van Telemis. De kwaliteit van de ondersteuning wordt ook hoog gewaardeerd, met tevredenheidsscores van meer dan 95% voor wat betreft de bereikbaarheid, de tijd om tot een oplossing te komen en de kwaliteit van de aangebrachte oplossing.

Uit deze cijfers blijkt ook een verbetering ten opzichte van de enquête in 2012 voor alle vermelde punten. De audit van deze onderzoeksresultaten werd uitgevoerd door het internationale bedrijf 'Listen', dat gespecialiseerd is in marktonderzoeken.

04/07/2014