WAPA International en Telemis: Een Samenwerking voor Duurzame Humanitaire Impact

 

WAPA International en Telemis: Een Samenwerking voor Duurzame Humanitaire Impact

 

 

Al enkele jaren geniet de organisatie WAPA International, die zich inzet tegen het gebruik van kindsoldaten, van de waardevolle steun van Telemis. Deze langdurige samenwerking illustreert Telemis' betrokkenheid bij humanitaire initiatieven.

In dit interview met Madeleine Van Den Bogaert (WAPA International) bieden we je de kans om meer te leren over de activiteiten van deze organisatie.

 

Kun je jezelf voorstellen en ons vertellen hoe lang je al betrokken bent geweest bij het WAPA-project?

"Mijn naam is Madeleine Van Den Bogaert en ik werk sinds twee jaar bij WAPA. In eerste instantie was ik aangenomen om een medeoprichter te vervangen die naar het buitenland ging. Ik was verantwoordelijk voor fondsenwerving en communicatie. Deze volledige onderdompeling stelde me in staat om volledig te integreren in de organisatie. Sinds de terugkeer van de mede oprichter afgelopen september, ben ik verantwoordelijk voor het projectbeheer in Colombia, naast fondsenwerving en projectbeheer. Mijn diverse achtergrond, van de niet-associatieve sector tot deze, heeft me professioneel verrijkt. Lid worden van WAPA heeft een echte betekenis gegeven aan mijn vaardigheden en verantwoordelijkheden."

 

Wat is de missie van WAPA International en wat zijn de belangrijkste doelen die je wilt bereiken?

"Onze missie is om het gebruik van kindsoldaten te bestrijden en hun re-integratie in gemeenschappen zonder stigmatisering te vergemakkelijken. We hebben drie hoofddoelen: het publiek bewust maken van deze kwestie, die ongeveer 300.000 kinderen in 23 landen betreft, politieke druk uitoefenen om wetten te beïnvloeden en een einde te maken aan straffeloosheid, en fondsen werven om onze programma's te financieren.

We werken samen met lokale partners in de getroffen landen om re-integratieprogramma's uit te voeren. Vanuit België, met een team van vijf leden (binnenkort zes), gebruiken we online communicatieplatforms om de voortgang van onze projecten te volgen en veld missies te organiseren om de begunstigden te ontmoeten en de impact van onze acties te evalueren."

 

Wat inspireerde de oprichting van WAPA?

"Véronique en Solveig, mede-oprichters van WAPA, ontmoetten elkaar twintig jaar geleden bij SOS Kinderdorpen. Tijdens hun missies merkten ze dat voormalige kindsoldaten specifieke steun misten voor hun trauma's. Gemotiveerd door een ondernemende geest, lanceerden ze WAPA naast hun banen, werkend in de avonden en weekenden. Na drie of vier jaar konden ze zich volledig wijden aan de organisatie.

Hun eerste project in Oeganda duurde tien jaar. Tijdens het eerste boekjaar zamelden ze 25.000€ in. Vandaag bereikt WAPA bijna 900.000 €, een getuigenis van zijn groei. Het project in Oeganda werd succesvol afgerond, een belangrijke mijlpaal voor de organisatie."

 

Kun je enkele voorbeelden geven van belangrijke initiatieven of projecten die door WAPA zijn gerealiseerd?

"Onze projecten zijn momenteel gericht op Colombia en de Democratische Republiek Congo (DRC). In Colombia werken we samen met de Corporación Projectarte, die kunst- en sportworkshops organiseert in Medellín en Cali. Deze bieden alternatieven voor geweld en helpen kinderen om zelfvertrouwen en psychosociale vaardigheden (cognitieve, emotionele en sociaal) te ontwikkelen.

In DRC beheert onze lokale partner het hele proces, van bewustmaking van gewapende groepen tot de re-integratie van kinderen, vaak zonder overheidssteun. De gedemobiliseerde kinderen ontvangen basissteun en worden opnieuw geïntegreerd in hun gemeenschap of opgevangen in doorvoerkampen. In België diversifiëren we onze financiering door contacten met verschillende actoren en organiseren we fondsenwervende evenementen om onze initiatieven te ondersteunen."

 

 

Kun je uitleggen wat de rollen van vrijwilligers en supporters binnen WAPA zijn en hoe ze op verschillende manieren kunnen deelnemen aan jullie activiteiten?

"We zijn een team van vijf leden, binnenkort zes, maar we kunnen niet alles alleen doen. We hebben mensen nodig die door onze zaak worden geraakt om ons te steunen. Vrijwilligers helpen ons tijdens evenementen, en een vrijwilliger beheert onze boekhouding en administratieve taken. We verwelkomen ook stagiaires voor regelmatige hulp op kantoor. Onze ambassadeurs, zoals Jacques Borlée en Alia Cardyn, spelen een cruciale rol door hun imago in dienst te stellen van WAPA. Steun kan financieel zijn of in de vorm van vaardigheden, met sommige bedrijven die hun werknemers ter beschikking stellen om ons te helpen. Zelfs een kleine actie, zoals het delen van onze zaak op sociale media, kan een grote impact hebben. We hebben jaarlijks op ongeveer tien vrijwilligers die we kunnen rekenen, en het is gemakkelijk om je bij ons aan te sluiten door contact met ons op te nemen via e-mail (wapa@wapainternational.org) of telefoon (+32(0)497 78 20 28). We moedigen iedereen die geïnteresseerd is aan om contact met ons op te nemen."

 

Hoe werkt WAPA samen met andere organisaties, overheden of gemeenschappen? Wat zijn de doelen hiervan?

"Onze samenwerking met overheidsinstanties, gemeenschappen en internationale organisaties is essentieel voor onze programma's. Bijvoorbeeld, de Belgische overheid financiert ons programma in DRC, wat belangrijke monitoring en financiële steun met zich meebrengt.

Parallel hieraan worden we aangemoedigd om partnerschappen aan te gaan met andere actoren, of ze nu niet-gouvernementeel, internationaal of nationaal zijn. Deze samenwerkingen kunnen verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de gemeenschappelijke belangen. Zo werken we samen met Suisscontact om beroeps opleidingsmogelijkheden te bieden aan onze jonge begunstigden in DRC. In Colombia zoeken we samenwerkingen met universiteiten, theaters en bioscopen om de ervaring van onze begunstigden te verrijken. We zijn constant op zoek naar creatieve mogelijkheden om synergieën te creëren met organisaties die onze waarden en missies delen."

 

Je noemde al deze partners, alle organisaties die betrokken zijn bij jullie projecten, enzovoort. Wat kun je zeggen over de steun in België?

"In België hebben we financiële partners (bedrijven en stichtingen) aan wie we bieden wat we kunnen als tegenprestaties en die een voordeel vinden in het steunen van ons, partners die hun vaardigheden of diensten ter beschikking stellen en partners in natura, die hun producten gratis aanbieden. We hebben ook samenwerkingen met sportclubs die ons hosten voor onze evenementen en mensen die ons helpen ons netwerk uit te breiden door ons uit te nodigen voor verschillende bedrijfsnetwerken en ons in staat te stellen WAPA te presenteren. Al deze samenwerkingen zijn essentieel voor de evolutie van WAPA, om de bekendheid en zichtbaarheid ervan te vergroten. Onze samenwerking met het Rode Kruis bijvoorbeeld heeft ons in staat gesteld de inhoud van onze bewustmaking workshops in scholen te structureren en onze interventies aan te passen aan de behoeften van studenten, door de benodigde materialen zowel fysiek als online te creëren."

 

 

Kun je voorbeelden geven van partnerschappen of samenwerkingen met bedrijven, stichtingen of particulieren die de organisatie steunen? We hebben dit onderwerp al eerder behandeld, maar kun je het verder uitwerken?

"We hebben financiële partnerschappen met stichtingen voor specifieke programma's, zoals de UEFA Foundation for Children die ons sportprogramma in Colombia financiert, en Air France die onze initiatieven ondersteunt. We mobiliseren ook een gemeenschap van ongeveer twintig bedrijven om onze jaarlijkse Charidy-campagne te financieren, met een doel van 130.000 €, waarvan 65.000 € afkomstig is van bedrijven, die de individuele bijdragen van particulieren verdubbelen. Telemis is een voorbeeld van een deelnemer aan deze fondsenwerving. We proberen een breed publiek bewust te maken en te betrekken om onze impact in de gemeenschap te versterken."

 

Op jaarbasis, wat is het geschatte bedrag dat een samenwerking oplevert?

"We verwelkomen graag donaties van bedrijven van elke omvang. Voor 'Mid Tiers' donateurs (250 € tot 1.999 €) bieden we een symbolische erkenning op ons eindejaars fondsenwerving platform.

Vanaf 2.000 € profiteren bedrijven van uitgebreide zichtbaarheid bij onze gemeenschap van 5.000 mensen. Aanvullende voordelen worden aangeboden voor donaties van 5.000 €, 10.000 € en 20.000 €, zoals gratis deelname aan onze evenementen en bewustmaking workshops over voormalige kindsoldaten.

Onze bewustmaking sessies in bedrijven moedigen discussie aan over cruciale onderwerpen zoals de rekrutering van kindsoldaten. Met een financiële bijdrage van 20.000 € per jaar kun je ons vergezellen naar het veld in DRC of Colombia, waar je de buitengewone veerkracht van de kinderen kunt ontdekken en je geloof in de mensheid kunt hernieuwen."

 

Hoe is deze samenwerking met Telemis ontstaan?

"Het gebeurde ruim voor mijn komst, maar ik heb mijn onderzoek gedaan. Destijds vond de ontmoeting plaats met Véronique en Marie. Marie werkte tot ongeveer tweeënhalf jaar geleden bij ons, toen ze vertrok om direct in het veld met onze partners te werken. Ze heeft een blijvende indruk achtergelaten bij WAPA, vooral door de WAPA Football League negen jaar geleden op te richten. Ze was zeer betrokken bij ons. Voor deze ontmoeting werden Véro en Marie uitgenodigd voor een diner met bedrijfsleiders uit de regio. Stephane Ketelaer, CEO van Telemis, zat aan tafel met Marie en Véro. Het contact werd toen gelegd, en zoals ik zie, zijn al onze contacten met bedrijven een kwestie van relaties, persoonlijke ontmoetingen en gesprekken. Dat maakt onze relaties met bedrijven zo speciaal, de band die we met de mensen achter de bedrijven hebben kunnen opbouwen. De ontmoeting met Telemis vond plaats in 2018. De eerste bijdrage van Telemis was in 2019, en ik denk dat het in je beleid is om geleidelijk aan meer steun te bieden. Het begon met een klein bedrag en jullie steun is door de jaren heen gegroeid, van 250 € tot 2000 € sinds 2021."

"Dit versterkt ook onze banden, aangezien we elk jaar een lunch organiseren om de bedrijven en donateurs te bedanken. We proberen deze gemeenschap tijdens deze lunches uit te breiden en presenteren onze campagnes en de evoluties van WAPA. We geven ook een rapport over het gebruik van de fondsen, wat belangrijk voor ons is om aan iedereen die ons helpt de impact van hun bijdragen te tonen. Stephane neemt elk jaar deel."

 

Kun je concrete voorbeelden geven van hoe Telemis heeft bijgedragen aan deze inspanning?

"Tijdens de campagne was het verspreiden van onze acties een belangrijke bijdrage. Zonder dit zou ons netwerk beperkt blijven. De bijdrage van Telemis aan onze Charidy-collecte van 130.000 € ondersteunt onze projecten op het terrein en financiert de nodige activiteiten voor hun uitvoering, evenals onze administratieve kosten. Soms is het paradoxaal dat sommige institutionele financiers hun bijdrage beperken tot personele middelen, die essentieel zijn voor het ontwerpen van de programma's en de logistiek. We hebben daarom onafhankelijke fondsenwervingscampagnes moeten organiseren om deze aspecten mee te financieren."

 

Welke adviezen zou je geven aan mensen en organisaties die geïnteresseerd zijn in het ondersteunen van WAPA via filantropie of mecenaat? En om welke redenen?

"Buiten het waarom, is het de capaciteit van iedereen om op zijn eigen manier bij te dragen. Elke actie telt, of het nu een kleine financiële donatie is, likes en shares op sociale media, deelname aan onze evenementen in teamverband of vrijwilligerswerk. Elke actie, groot of klein, kan een waardevolle impact hebben, de grenzen van de zaak overstijgen en ons leven op verschillende manieren verrijken. Een actie blijft nooit geïsoleerd; het kan een vlindereffect veroorzaken en leiden tot gunstige gevolgen die verder gaan dan verwacht."

 

 

Je hebt zeker mijn interesse gewekt. Wil je nog iets toevoegen?

"Wij danken jullie oprecht voor jullie steun. Het is een erkenning voor het hele WAPA-team. Jullie inzet gaat veel verder dan financiële steun; het vertegenwoordigt wereldwijde steun van mensen die er voor ons zijn, die verder gaan. Jullie loyaliteit is van onschatbare waarde, het geeft ons ongelooflijke energie om door te gaan. Het kunnen rekenen op Telemis is een echt voordeel voor ons. Sommige partners kunnen soms angsten opwekken over het jaarlijks terugtrekken uit het partnerschap, maar jullie consistentie is een luxe die we zeer waarderen. We zijn echt blij jullie als partner te hebben, het is een zekerheid die ons geruststelt en motiveert. Dank jullie voor deze stabiliteit en hernieuwd vertrouwen."

 

Het is waar, alles is vooral gebaseerd op een gevoel, een perceptie. Wanneer we dezelfde waarden en projecten delen, weten we dat er een echt wederzijds belang en vertrouwen ontstaat. En ik denk dat we hier kunnen afronden?

"Perfect!"

 

 

Praktische informatie

Als je contact wilt opnemen met WAPA om je ideeën te delen, deel te nemen aan een evenement of een donatie te doen:

Adres:
Rue de Rixensart 22
1332 Genval
België

Tel: +32(0)497 78 20 28
E-mail : wapa@wapainternational.org
LinkedIn : WAPA INTERNATIONAL