Het MACS bij de Fondation Ophtalmologique A. Rothschild in Parijs. Of hoe de medische multimedia organiseren?

VASTSTELLING  
 
De moderne geneeskunde zorgt tijdens elke consultatie voor steeds meer multimedia-inhoud. Hoewel de medische beeldvorming vaak met de radiologie wordt geassocieerd, bevat het nu veel andere disciplines zoals dermatologie, oogheelkunde, cardiologie, neurologie, enz. Het zijn natuurlijk slechts voorbeelden van departementen die een zeer groot aantal gegevens (OCT, Gezichtsvelden, ECG, EEG, foto's van wonden, enz.) genereren die het ziekenhuis moet kunnen verwerven, opslaan en archiveren.  
 
De noodzaak om aan de vraag van elk van deze departementen tegemoet te komen, heeft vroeger de biomedische en informatica-verantwoordelijken ertoe aangezet de heterogene beroepsoplossingen uit te breiden. Het is vandaag niet ongewoon dat er meer dan 200 verschillende informatica-applicaties binnen een enkel ziekenhuis bestaan. Het lijkt vanzelfsprekend om deze applicatieverscheidenheid te willen hergroeperen en te vereenvoudigen in horizontale tools, gemeenschappelijk voor alle gebruikers en artsen van het ziekenhuis: niet alleen om budgettaire redenen, maar eveneens voor de vereenvoudiging van de gebruikersopleiding, interface en onderhoud. 
 
HOE DEZE NIEUWE STROMEN ORGANISEREN? 
 
Natuurlijk is het geïnformatiseerde patiëntendossier een belangrijk element in het moderne ziekenhuis. Het is de ruggengraat van de ziekenhuisinformatie. Maar het is echter bijna nooit opgebouwd om de inhoud van een beeld, een hoge resolutievideo en om het even welke andere specialistische scan afkomstig uit medische toestellen te bewaren, te archiveren en zichtbaar te maken. 
 
Het is duidelijk dat een database en een opslagsysteem met bestanden van meerdere megabytes niet op dezelfde wijze opgebouwd zijn als gestructureerde tekstgegevens. Telemis, met bijna 20 jaar ervaring in het beheer van medische beelden, heeft een MACS-systeem ontwikkeld - Multimedia Archive and Communication System -  dat het mogelijk maakt om alle ziekenhuismultimedia van het type DICOM en nietDICOM op te halen. In feite maakt dit systeem verbinding met verschillende medische toestellen (oogheelkunde, ECG, EEG, echografie, endoscopie, enz.) om - met de stroom mee - de beelden op te halen en in een unieke database te integreren.
 

Het gaat niet enkel om de integratie van enkele PDF-formaten of afwachten totdat een medisch toestel de info wil vrijgeven. Er is een echt consequent en nauwkeurig werk dat bestaat uit de analyse van elk toestel, haar weergave van het beeld, haar potentiële gelijkvormigheid, de verwijdering van de gegenereerde gegevens, zodat ze klaar zijn voor gebruik door de arts, voor een optimale tijdswinst. Het komt er soms op neer meerdere foto’s tot één foto te groeperen (100 beelden hergroeperen in een stapelgeheugen voor een OCT-oogonderzoek bijvoorbeeld), automatische rotaties van bepaalde documenten te maken, anatomische regio’s te identificeren (linker-, rechteroog op basis van de namen van de PDF-bestanden), eigen formaten te integreren die enkel zichtbaar kunnen worden gemaakt dankzij een toestel dat door derden werd geleverd. Zonder het natuurlijk te hebben over het consequente wel om de gegevens van bestaande databanken op the halen voor de consolidatie en archivering op lange termijn. 

Dit MACS-systeem werd reeds in veel instellingen ingevoerd. Philippe Rouilhac, Directeur van het informatiesysteem van de Fondation Ophtalmologique A. de Rothschild getuigt: Buiten de radiologie is de wereld van de medische beeldvorming een minder genormeerde wereld, minder georganiseerd - op IT-vlak dan. We hadden een uiterst flexibel, maar vanuit organisatorisch standpunt vooral een uiterst efficiënt systeem nodig. Dit systeem moest geschikt zijn voor de hoeveelheid behandelde patiënten bij de Fondation en voor de expertise van onze artsen. Met een dergelijk eisenpakket (meer dan 1200 oogheelkundige raadplegingen per dag) komt het aansluiten van een departement met de MACS overeen met een menselijk en technologisch project met een onmisbare bijzondere begeleiding”. 
 
Om af te sluiten: “Vandaag is het MACS-systeem, dat parallel loopt met het patiëntendossier, een belangrijke en onmisbare pijler in onze dagelijkse werking. Het vereenvoudigt in hoge mate de taak in termen van beheer, onderhoud en archivering”. Bovendien maakt de all inclusive benadering van Telemis wat betreft de prestaties, het mogelijk om de kosten en hut uitvouwen volledig te beheersen. 
 
 
CONCLUSIES 
 
De moderne ziekenhuisomgeving moet over drie bijkomende elementen beschikken, het GPD (geïnformatiseerd Patiëntendossier) voor de gestructureerde gegevens, een opslagomgeving voor de beelden en een documentendatabase voor al het overige.
 
Een MACS-systeem maakt het mogelijk om de complexiteit van de verschillende multimediaformaten, die vandaag de dag deel uitmaken van het “patiëntendossier”, te beheren. Deze twee elementen, het ene geïntegreerd in het andere, kunnen daardoor het leven van de gebruikers vereenvoudigen en hen een waardevolle tijdswinst opleveren. Deze gecombineerde software maakt het mogelijk om de opzoekingstijd, de opleidingstijd en over het algemeen de support en het onderhoud voor de gebruikers te minimaliseren, waarbij de gegevens steeds op een betrouwbare manier worden opgeslagen. De sleutelwoorden van deze filosofie zijn flexibiliteit, integratie en kostenbeheer. 

 

24/08/2017